AS „Latvenergo” piesaista izdevīgus kredītresursus

28.10.2008.


Lai nodrošinātu Latvenergo grupas investīciju programmas realizāciju nākamajiem gadiem, AS „Latvenergo” veic aizņēmumu piesaisti 260 miljonu eiro apmērā.


Ir noslēgti aizņēmumu līgumi ar Eiropas Investīciju banku (European Investment Bank) par 100 miljoniem eiro, Ziemeļu Investīciju banku (Nordic Investment Bank) un Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāli ar katru banku par 50 miljoniem eiro. Līdz oktobra beigām plānots parakstīt aizņēmuma līgumu ar AS „SEB banka” 60 miljonu eiro apmērā.


Minētās finanšu institūcijas ir atzītas par uzvarētājām šī gada jūnijā AS “Latvenergo” izsludinātajā atklātajā iepirkuma procedūrā par aizdevuma līguma slēgšanu Latvenergo grupas 2008.-2010.gadu investīciju finansēšanai.
AS „Latvenergo” pauž gandarījumu par sadarbības banku atsaucību, piedāvājot investīcijām nepieciešamos kredītresursus, kā arī par iespēju turpināt un paplašināt sadarbību ar lielām un nozīmīgām starptautiskajām finanšu institūcijām.


Kredītlīdzekļi nepieciešami Latvenergo grupas turpmāko trīs gadu investīciju programmas finansēšanai gandrīz 400 miljoni latu apmērā, nodrošinot investīcijas elektrostaciju rekonstrukcijā un modernizācijā, kā arī pārvades un sadales elektrotīklos.


Apjomīgā investīciju programma ir vitāli nepieciešama, lai nodrošinātu elektroenerģijas un siltuma ražošanas jaudas un kvalitatīvu un drošu energoapgādi.


Turpmāko trīs gadu lielākie plānotie investīciju projekti ir Pļaviņu HES 4., 5. un 7. hidroagregātu rekonstrukcija aptuveni 21.7 miljoni latu apmērā, 330 kilovoltu (kV) apakšstacijas “Valmiera” izbūve 11.8 miljoni latu apmērā, 110 kV apakšstacijas “Matīss” būvniecība Rīgā 8.9 miljoni latu apmērā, TEC-1 ūdenssildāmā katla (ŪK-3) izbūve 8.3 miljoni latu apmērā, un citi.


AS „Latvenergo” piešķirtais un saglabātais augstais kredītreitings un līdzšinējā ļoti veiksmīgā sadarbība ar esošajiem AS „Latvenergo” aizdevējiem uzņēmumam, kā stabilam un drošam darījumu partnerim, pašreizējos sarežģītajos finanšu tirgus apstākļos nodrošina iespēju slēgt darījumus ar sadarbības bankām uz izdevīgiem finansiālajiem nosacījumiem un ilgiem aizdevumu atmaksas termiņiem.


Kārlis Miķelsons, AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: „Neskatoties uz šī brīža lielajiem ekonomikas satricinājumiem pasaulē, nedrīkst riskēt tādās tautsaimniecības nozarēs, kas nodrošina un atbalsta citas uzņēmējdarbības sfēras. Enerģētika ir nozare, kurā drošība ir un vienmēr būs augstākā prioritāte. Tādēļ izsaku gandarījumu par veiksmīgo sadarbību ar tām finanšu institūcijām, kas palīdz mūsu darbā, sekmējot Latvijas energosistēmas nostiprināšanu un atjaunošanu.”


EIB viceprezidente Eva Srejbere: “Šis  ir ceturtais aizdevums, ko EIB piešķirt Latvenergo kopš 1996. gada, kad tika finansēta Daugavas hidroelektrostaciju modernizācija. EIB uzsver  veiksmīgās sadarbības ar Latvenergo īpašo nozīmi, nodrošinot ilgtspējīgu energoapgādi Latvijas iedzīvotājiem”.


„Latvenergo koncerns ir lielākais Ziemeļu Investīciju Bankas (NIB) klients Baltijas valstīs un šis ir piektais NIB aizdevums Latvenergo investīciju programmas finansēšanai,” – saka NIB prezidents Jonni Akerholms (Johnny Åkerholm), “ šis projekts ir būtisks etaps NIB darbības vēsturē Latvijā, kura kļuva par bankas dalībvalsti 2005. gadā. Daļa šī kredīta tiek piešķirta bankas klimata izmaiņu, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas mērķprogrammas ietvaros. Šīs programmas uzdevums ir, atbalstot ekonomiku, vidi un labklājību dalībvalstīs, uzlabot Baltijas jūras veselību visā reģionā.”


Juris Jaunzems, Nordea bankas lielo korporatīvo klientu apkalpošanas daļas vadītājs: „Nordea banka veiksmīgi sadarbojas ar Latvenergo jau vairāku gadu garumā. Šī investīciju projekta finansēšana ir apliecinājums elektroenerģijas nozares aktualitātei un vienlaikus arī nepieciešamībai turpināt attīstīt un pilnveidot energoapgādes pakalpojumu industriju. Nordea banka arī turpmāk izskatīs iespēju atbalstīt valstiski nozīmīgus investīciju projektus, kas ir Latvijas tautsaimniecības attīstības pamats.”


Energosistēmas atjaunošanas un attīstības programmas ietvaros Latvenergo koncerns 2006. gadā kopumā investēja 124 miljonus latu, savukārt 2007.gadā – 221.9 miljonus latu. Lielākie Latvenergo koncerna pēdējo gadu investīciju projekti ir Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas projekts 74.5 miljoni latu ampērā, TEC-2 rekonstrukcijas projekta 1.kārta 163.1 miljoni latu apmērā, Pļaviņu HES modernizācija no 2007.gada līdz 2010.gadam 29 miljoni latu apmērā, kā arī vairāku apakšstaciju izbūve – 330/110 kV apakšstacijas Grobiņā ar kopējo ieguldījumu 5.9 miljoni latu un Rēzeknē – 4.8 miljoni latu, kā arī 110/10 kV apakšstacija „Zunda” Rīgā, kas izmaksāja 4.8 miljonus latu.


Latvenergo grupas sastāvā ietilpst AS „Latvenergo” un četras meitassabiedrības – AS „Augstspriegums tīkls”, AS „Sadales tīkls”, „Latvenergo Kaubandus” OU un „Latvenergo Prekyba” UAB, savukārt kopā ar SIA „Liepājas enerģija” iepriekšminētie uzņēmumi veido Latvenergo koncernu.


Andris Siksnis,
AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.