VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa aicina iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus (reģistrētām saimniecībām, zemnieku saimniecībām, u.c.) uz semināru „Par nodokļu likumdošanas izmaiņām 2008. gada novembrī”

03.11.2008.


03.11.2008. Aglonas pagasta kultūras nama zāle plkst. 10.00
03.11.2008. Rušonas pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
07.11.2008. Pelēču pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
07.11.2008. Aizkalnes pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
10.11.2008. Sīļukalna pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
10.11.2008. Galēnu pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
11.11.2008. Vārkavas pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
11.11.2008. Upmalas pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
12.11.2008. Saunas pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
12.11.2008. Stabulnieku pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
13.11.2008. Silajāņu pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
13.11.2008. Riebiņu pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
14.11.2008. Jersikas pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
14.11.2008. Rožkalnu pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
20.11.2008. Turku pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
20.11.2008. Rudzātu pagasta padomes zāle  plkst. 12.00
21.11.2008. Rožupes pagasta padomes zāle  plkst. 10.00
21.11.2008. Sutru pagasta padomes zāle plkst. 12.00


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.