Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika literāra pēcpusdiena „Nāc sildīties pie vārdu ugunskura”

25.10.2008.

Saulainā sestdienas pēcpusdienā Preiļu Galvenā bibliotēkas lasītava pārvērtusies par izstāžu zāli un literātu tikšanās vietu.


Šī dažādo paaudžu autoru tikšanās  ir turpinājums iesāktajam, šoreiz kopā pulcināti tie vietējie autori, kam ir izdota grāmata vai bijušas publikācijas populāros izdevumos, un jaunieši, kuri tikai nesen devuši „jā” vārdu literārajai jaunradei.


Vecāko paaudzi pārstāvēja Vilhelmīne Petrova (Vilma Lele) un Terēzija Lakovska.
Ar bibliotēkas darbinieku palīdzību ir apkopots Vilmas Leles literārais mantojums un dzīvesstāsts un tapis datorsalikums grāmatiņai „Preiļi ievziedā”, kuru papildina pašas autores fotogrāfijas. Fotografēšana ir Vilmas Leles vaļasprieks, un bibliotēkas telpās redzama viņas foto izstāde.


Terēzijas Lakovskas dzeju caurauž tautas sāpe – represēto cilvēku likteņi, pārdomas, atmiņas un arī bieži vien nenovērtētās dzimtās Latgales tēma. Kā turpinājums dzejai zālē redzami viņas izšūtie tautas tērpi, tamborējumi, koka darinājumi.


Šoreiz nevarēja ierasties Antons Rancāns, kura pienesums latgaliešu literatūras popularizēšanā ir vērtējams augstu, taču priecēja viņa akvareļi ar Latgales ainām.


Pasākuma turpinājumā tika godināti Preiļu literatūras skolotāji, kuri ir atklājuši daudzus jaunos talantus, iedrošinājuši tos, atbalstījuši un snieguši padomus.


Starp uzaicinātajiem autoriem bija Laura Sondore, Mārīte Stupāne, Laura Rancāne, Lauris Krolis, kuru darbi publicēti populārajā izdevumā „Olūts” vai Daugavpils Universitātes izdevumā „Lai top!”. Šo jauniešu literāro darbu tematika ir tikpat daudzveidīga kā rudens krāsu palete – no patriotisma notīm, pasaules uztveres un sevis atklāsmes līdz humora pilnām latgaliešu sadzīves ainām.


Jaunāko paaudzi pārstāvēja piecas jaukas meitenes, kuras jau šī gada sākumā tikās ar Rakstnieku Savienības dzejas ekspertu Aivaru Eipuru, uzklausot viņa viedokli par saviem darbiem – Kristīne Pizāne, kura šovasar tika uzaicināta uz literārās jaunrades nometni „Aicinājums”, Anna Putāne, Anastasija Jakimova, Vineta Vilcāne, Jolanta Šmukste. Vēl jau skolnieces vai 1. kursa studentes, bet ar ļoti nopietnu dzīves uztveri, savu pieeju daudzām lietām, parādībām un dzīves notikumiem.


Arī jauniešu veidotā vaļasprieku izstādes daļa bija tikpat neparasta – no pašaustās Preiļu jostas līdz mārīšu kolekcijai, bet flautas skaņas Annas Putānes izpildījumā un autordziesmas Olgas Jermakovas  dziedājumā tikai apstiprināja atziņu, ka Preiļu pusē patiešām daudz talantīgu jauniešu.


Dzīvais vārds, mūzika un rudens noskaņas Preiļos slaidrādē vienoja visus,
Ugunskurā liesmoja vārdi, kas nāca no dvēseles dziļumiem, sasildot klātesošos.


Turpinājums iesāktajam sekos, tās būs gan publikācijas laikrakstā „Novadnieks”, gan literāri vakari, gan tikšanās ar dzejniekiem. Taču galvenā iecere – apkopot dažādu paaudžu vietējo literātu jaunradi vienā izdevumā.


V. Jakimova

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2008.