31. oktobrī notiks Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras rīkotais seminārs Preiļos

31.10.2008.

Mājokļu likumdošana
Dzīvojamo māju renovācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.


2008. gada 31. oktobrī plkst. 11.00
Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28


Auditorija: Preiļu rajona  pašvaldību pārstāvji, deputāti, apsaimniekotāji.


Semināru vada: Kornēlija Gailīte, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Apsaimniekošanas metodoloģijas nodaļas vecākā konsultante.


11.00 – 11.10


Uzruna
Vladimirs Ivanovs, Preiļu novada domes izpilddirektors


11.10 – 11.20


Pārskats par dzīvojamo māju apsaimniekošanu pašvaldību valdījuma mājās
SIA „Preiļu saimnieks” valdes loceklis Jānis Mūrnieks


11.20 – 11.30


Pārskats par dzīvojamo māju apsaimniekošanu pašvaldību valdījuma mājās
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs Andrejs Patmalnieks


11.30 – 11.50


Dzīvojamo māju renovācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.
Irisa Simanoviča, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Mājokļu departamenta direktore


11.50 – 12.10


Topošie mājokļu jomas likumprojekti. Dzīvojamo māju renovācijas tiesiskais regulējums.


Indulis Krauze, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Juridiskā departamenta direktors


12.10 – 12.30


MK noteikumu projekts „ Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”.


Irisa Simanoviča, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Mājokļu departamenta direktore


12.30


Diskusija un domu apmaiņa.

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2008.