Preiļu rajona lasītāji un bibliotekāri aktīvi izmanto jaunās iespējas bibliotēkās un uzvar konkursa „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” 2.kārtā.

24.10.2008.

Erudīcijas konkursa bibliotēku lasītājiem «Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!»  par 2. kārtas uzvarētāju bibliotekāru līgā kļuvusi Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Irēna Krasnā. Šobrīd bibliotēkās visā Latvijā turpinās erudīcijas konkurss bibliotēku lasītājiem „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”, kurā aktīvi piedalās arī Preiļu rajona bibliotēkas. Īpašu uzslavu par dalībnieku iesaistīšanu pelnījušas Riebiņu novada Kastīres, Vārkavas novada Upmalas, Vārkavas pagasta Vārkavas bibliotēkas, Līvānu novada Rožupes un Jaunsilavas bibliotēkas, kā arī pati Preiļu rajona Galvenā bibliotēka.


Konkursu rīko valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas un sabiedrība „Tilde”, lai stāstītu iedzīvotājiem par jauno saturu bibliotēkās un rosinātu izmēģināt pieejamos resursus.  Pirmais šāda veida konkurss bibliotēku lasītājiem, kur atbildes jāmeklē letonika.lv, aizsākās pirms trim gadiem. Atsaucība bija ļoti liela, it īpaši pagastos un mazpilsētās, un šī gada 15. septembrī  jau trešo reizi tika dots starts konkursam „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” Vienīgais nosacījums tā dalībniekiem – būt reģistrētam kādas bibliotēkas lasītājam, kas parasti nozīmē arī to, ka, lai sameklētu atbildes, jādodas uz savu bibliotēku.


Šobrīd ir noslēgusies konkursa 2.kārta, un varam secināt, ka arī šajā reizē atsaucība ir ļoti liela – atbildes iesūtījuši pusotrs tūkstotis cilvēku no visiem Latvijas rajoniem. Konkurence šogad ir savādāka kā citus gadus – sacensības notiek četrās līgās: pamatskolēnu, vidusskolēnu, pieaugušo bibliotēku lasītāju, bibliotekāru līgās, un katram ir iespēja sacensties ar sev līdzīgiem. Arī galvenā balva šoreiz nebūs viena, bet veselas 16 – fotoaparāti un mūzikas atskaņotāji. Tā kā atliek vien doties uz tuvāko bibliotēku, kur var iegūt sīkāku informāciju par konkursa nolikumu, turpat bibliotēkā arī reģistrēties un iesūtīt savas atbildes.


Jaunās tehnoloģijas bibliotēkās
Šodienas bibliotēka mums piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus, tā ir mūsdienīga, aprīkota ar jaunajām tehnoloģijām un brīvpieejas internetu. Lielākā iedzīvotāju daļa to zina, jo apjomīga bibliotēku modernizācija notiek kopš 2005.gada, visplašākos apmērus sasniedzot šogad ar projektu „Trešais tēva dēls”, – visas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas saņēmušas jaunus datorus un citu tehniku, ir būtiski uzlabots interneta ātrums.


Vai tas ir viss, ko lasītājam piedāvā jaunās tehnoloģijas bibliotēkā? Globālais tīmeklis tā lietotājiem, pirmkārt un galvenokārt ir informācijas avots.  Kādu informāciju bibliotēkas datorā meklē un atrod lasītājs? Vai interneta lietotājs zina, ka bibliotēkā ir ne tikai plašs un bagātīgs grāmatu klāsts plauktos un krājuma glabātuvēs, bet arī daudzveidīgi elektroniskie resursi datorā? Tās ir datu bāzes, kuras ietver sevī enciklopēdijas, žurnālus, laikrakstus un grāmatas ar pilniem tekstiem elektroniskā veidā. Ja vēlamies šos resursus izmantot no saviem mājas vai citiem datoriem ārpus bibliotēkas, mums jāmaksā abonēšanas maksa. Ar valsts atbalstu bibliotēkas saņem piekļuvi šiem resursiem, un, ja bibliotēka izvēlas attiecīgo datu bāzi abonēt par 2/3 samazinātu abonentmaksu, lasītāji no bibliotēkas datoriem tos var izmantot bez maksas.
Viens no šiem resursiem ir datu bāze letonika.lv – visvairāk izmantotā datu bāze bibliotēku lasītāju vidū. Tādēļ v/a „Kultūras informācijas sistēmas” un elektroniskā resursa izstrādātājs SIA „Tilde” publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros ir noslēguši vienošanos, kura paredz, ka abonēšanas maksu pilnībā sedz aģentūra, līdz ar to – no šī gada 1.septembra datu bāze letonika.lv ir brīvi pieejama visās 874 Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās.


Kāpēc letonika.lv ir tik vērtīga?


Lai tie lasītāji, kuri līdz šim nav izmantojuši datu bāzi letonika.lv, saprastu, ko tas vispār nozīmē, lūdzu sabiedrības „Tilde” uzziņas sistēmu grupas attīstības vadītāju Anitu Vasiļjevu atbildēt uz dažiem jautājumiem.


Spriežot pēc statistikas, letonika.lv lietotāju skaits bibliotēkās ir ļoti liels un turpina pieaugt – tādēļ arī valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” ir radusi iespēju, ka  šo datu bāzi var izmantot bez abonēšanas maksas visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās.  Kādēļ šī datu bāze ir tik vērtīga? Ko lietotājs tajā var atrast?


„Letonika.lv ir ļoti noderīgs resurss skolu jaunatnei un skolotājiem mācību darbā, kā arī ikvienam, kas interesējas par Latvijas kultūru, vēsturi, dabu, valodu un literatūru. Mūsu datu bāze ir viens no plašākajiem un autoritatīvākajiem internetā pieejamajiem resursiem par Latviju latviešu valodā. Piedāvājam dažādas enciklopēdijas – tādas kā „Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu”, „Latvijas Vēstures enciklopēdiju”, „Dzejas vārdnīcu”, „Meža enciklopēdiju”, biogrāfiskās enciklopēdijas, skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas u.c. Lai tekstuālā informācija būtu uzskatāmāka un interesantāka, mūsu portālā ir atsevišķa sadaļa, kurā apkopoti un ir ērti atrodami visi letonika.lv attēli, gan vēsturiski, gan mūslaiku – portreti un ainavas, pilsētas un lauki, augi un dzīvnieki. Nupat papildinājām sadaļu ar vairākiem tūkstošiem ģeoinformatīvu attēlu, kas tiks piesaistīti Latvijas kartei. Ir pieejami arī audioieraksti un videofragmenti.
Tāpat letonika.lv ir nozīmīgs palīgs ikvienam, kura darbība saistīta ar tulkošanu, jo piedāvājam angļu, vācu, krievu, lietuviešu, igauņu un latīņu valodas vārdnīcas, kas papildinātas ar dažādu nozaru plašu terminoloģijas klāstu.


Šovasar atvērām literatūras sadaļu – tajā atrodama informācija par latviešu rakstniekiem un dzejniekiem, kā arī latviskajā interneta vidē maz izplatītu pakalpojumu – ērti lasāmus pilnu tekstu literatūras darbus – noveles, lugas, romānus, dzejas krājumus, stāstus. Publicētie darbi aptver lielu daļu tās latviešu literatūras, kas radīta no pirmsākumiem līdz pirmās Latvijas valsts laikam („Mērnieku laiki”, „Pūt vējiņi”, „Staburaga bērni” u.c.), šobrīd sadaļa tiek papildināta ar jauniem darbiem. Klasiķu darbi ir īpaši noderīga skolēniem, jo to atlasē ņēmām vērā arī izglītības standartu prasības.


Vai šādi konkursi nemazina datu bāzes  kā nopietna izziņas resursa nozīmi? Konkurss – tā tomēr ir izklaide un spēle.


Kurš teicis, ka nopietnas lietas nevar būt reizē saistošas un izklaidējošas? Spēle un sacensība ir ļoti būtisks cilvēka izpausmes veids, cilvēkiem jau no senatnes ir patikušas dažādas spēles. Arī mūsdienu virtuālās spēles ļoti aizrauj cilvēkus, īpaši jaunus. Bet senioriem, kas nereti ir daudz erudītāki kā jaunatne, šāds konkurss paver iespēju apgūt jaunās tehnoloģijas un pievienoties datorpratēju rindām. Tieši tādēļ mēs piedāvājam savu spēli – meklēt internetā informāciju, atbildes uz āķīgiem jautājumiem, nodarbinot prātu un papildinot zināšanas. Daudzi konkursa dalībnieki ir atzinuši, ka pats meklēšanas process vien ir ļoti aizraujošs, izmēģinot dažādas meklēšanas metodes un vienlaikus papildinot savas lietotāja prasmes. Mēs, konkursa organizētāji, protams, ceram, ka, dalībnieki ne tikai patīkami pavadīs laiku un apliecinās savu erudīciju, bet arī atradīs datu bāzē daudz citas noderīgas un vērtīgas informācijas. Letonika.lv vēlas sevi pozicionēt gan kā nopietnu, bet tai pat laikā atraktīvu interneta resursu.”


Ilma Elsberga
Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: +371 29119713
www.kis.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2008.