Piešķirs minimālo atbalstu lauksaimniecības produktu ražotājiem

22.10.2008.

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē”.


Noteikumi izstrādāti, lai uzraudzītu un administrētu sekmīgu valsts atbalsta pasākumu ieviešanu de minimis atbalsta (minimālā apmēra atbalsts) piešķiršanai lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē. Izvērtējot valsts atbalsta nosacījumus un kritērijus, dalībvalstīm ir iespēja piešķirt neliela apjoma atbalstu lauksaimniecības sektorā, ja to atļauj valsts finanšu iespējas, nesaskaņojot to ar Eiropas Komisiju.


Noteikumi nosaka minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecības produktu ražotājam, paredzot to, ka atbalsta apjoms nepārsniedz 7500 eiro triju gadu periodā vienam saņēmējam.


Par atbalsta pasākumu ieviešanu atbildīgā institūcija būs Lauku atbalsta dienests (LAD).


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 22.10.2008.