Speciālisti spriedīs kā efektīvāk kontrolēt tabakas izplatību

22.10.2008.

22. un 23. oktobrī Sabiedrības veselības aģentūra sadarbībā ar Vācijas Terapijas Pētniecības institūtu (IFT) rīko divu dienu apmācību semināru, kura mērķis ir pilnveidot tabakas izplatības  uzraudzību Latvijā. Seminārā piedalīsies gan esošie tabakas izplatības monitoringa partneri –  speciālisti no  Centrālās statistikas pārvaldes, Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centra,  Veselības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras, gan arī aicināti pārstāvji no institūcijām, ar kurām Sabiedrības veselības aģentūra vēlētos ciešāk sadarboties nākotnē –  Latvijas Pašvaldību savienības, Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras, Patērētāju Tiesību aizsardzības centra, Rīgas Atkarības Profilakses centra, Valsts obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras un Veselības Inspekcijas.


Uz šo brīdi Latvijā tiek uzraudzīta tabakas ražošana, tabakas kontroles likumdošana, apkopoti dati par saslimšanas gadījumiem, ko izraisījusi smēķēšana, kā arī apzināta smēķēšanas profilakses joma. Šobrīd vēl nepilnīga Latvijā  ir tabakas reklāmas likumu pārkāpumu uzskaite, kā arī likuma pārkāpējiem uzlikto soda sankciju izpildes uzraudzība. Nepieciešams arī monitorēt policijas darbu tabakas izplatības kontrolē (soda sankcijas par smēķēšanu neatļautās vietās, par tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem, u.tml.)


Patlaban jau SVA un IFT eksperti ir izstrādājuši ziņojumu par pašreizējo situāciju  tabakas kontroles likumdošanā valstī,  kā arī izveidojuši rokasgrāmatu ar rekomendācijām, kā īstenot tabakas uzraudzību un sekmēt monitoringā iesaistīto institūciju sadarbību.


Rokasgrāmata tiek tulkota latviski, bet angļu valodā šobrīd pieejama SVA mājas lapā http://www.sva.gov.lv/files/atkaribas/report__component_1_07_07_2008.pdf


Apmācību seminārs notiks Eiropas Komisijas Twinning Light projekta „Tabakas monitoringa sistēma” ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
SVA sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste
Baiba Auzāne, 67 081 624


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.