Sabiedrības veselības aģentūru uzņem Starptautiskajā nacionālo sabiedrības veselības institūtu asociācijā

16.10.2008.

Šonedēļ Starptautiskās nacionālo sabiedrības veselības institūtu asociācijas (SNSVIA) ģenerālās asamblejas laikā notika pozitīvs balsojums par Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) uzņemšanu asociācijā.


Uzņemšana SNSVIA apliecina, ka šobrīd SVA funkcijas un struktūra atbilst starptautiski noteiktiem nacionāla sabiedrības veselības institūta (SVI) kritērijiem un prasībām.


Dalība SNSVIA ļaus SVA aktīvāk sadarboties ar līdzīgām organizācijām pasaulē, pretendēt uz saturisku un finansiālu atbalstu iestādes attīstībai un funkcionālai pilnveidei.


Esot asociācijas biedra statusā SVA var pretendēt uz starptautiskām grantu programmām, piekļūt datu bāzēm un pētījumiem, kā arī  mācīties no asociācijas dalībvalstu pieredzes un kļūdām.


SNSVIA apvieno vairāk kā 60 dalībniekus no visas pasaules.  Asociācijas mērķis ir radīt, stiprināt un veidot SVI tīklu, kā arī popularizēt labas prakses piemērus, politikas iniciatīvas un programmas. Apvienojot nacionālās zināšanas un starptautisko pieredzi, asociācijas dalībvalstis izvirza kopīgus mērķus reģionālu un globālu sabiedrības veselības problēmu risināšanā.Informāciju sagatavoja
SVA Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Laura Bundule

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.