Jauna iespēja lauku iedzīvotājiem – Valsts Lauku tīkls!

17.10.2008.

Lai mazinātu savstarpējās informācijas apmaiņas trūkumu valstī, iedzīvotājiem dotu iespēju izglītoties, apmeklēt kaimiņu pagastus, valstis, smeļoties viņu labo pieredzi vai gluži pretēji rastu iespēju pašiem piedalīties izstādēs, semināros, izgatavot informatīvus materiālus, lai pastāstītu par saviem sasniegumiem un veiktu pētījumus, ir izveidots Valsts Lauku tīkls.


Valsts Lauku tīkla galvenais uzdevums ir veicināt dažādu organizāciju, valsts institūciju un sabiedriski aktīvo lauku iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, uzsvaru liekot uz informācijas apmaiņas nodrošināšanu.


Valsts Lauku tīkla struktūru veido Padome un Tīkla sekretariāts, ko pārrauga Zemkopības ministrija. Valsts Lauku tīkla Padomē ir pārstāvji no nozarēm, kas saistītas ar Lauku attīstības plānu, kā piem. Lauksaimniecības, mežsaimniecības, netradicionālās lauksaimniecības, kā arī pašvaldību pārstāvji, u.c. Savukārt, Tīkla sekretariāta funkcijas veic SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar 9 reģionālām struktūrvienībām Latvijā, iesaistot arī rajonu un pašvaldību lauku attīstības speciālistus, informācijas aprites nodrošināšanai.


Paredzētais finansējums Lauku attīstības programmā 2007-2013 gadam kopsummā 7 500 000 EUR jeb 1 071 428 EUR gadā.


Lai nodrošinātu sekmīgu Valsts lauku tīkla darbību un izstrādātu Rīcības programmu, izlases veidā tika veikta iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju aptauja, tajā izteiktajiem viedokļiem būs svarīga loma šīs  programmas izveidē, kura darbosies  līdzīgi kā Lauku attīstības programma. Tajā būs aprakstīti pasākumi, kuriem varēs saņemt finansējumu no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Kaut arī finansējums būs no Tehniskās palīdzības resursiem, tas netiks izlietots materiālā aprīkojuma iegādei, bet konkrētā naudas summa paredzēta dažādām informācijas aktivitātēm – semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņas braucieniem, dalībai izstādēs, izglītības un pētniecības pasākumiem, kā arī ziņu lapu, brošūru izveidošanai par šiem pasākumiem. Sākot ar 2009. gadu minēto pasākumu realizācijai tiks izsludināti konkursi


Plašāku informāciju par Valsts Lauku tīklu  var saņemt Viduslatvijas Lauku Attīstības birojā Preiļos, Raiņa bulvāris 21b, pie Valsts Lauku  tīkla Sekretariāta speciālistes  Ilzes Teilānes, e-pasts ilze.teilane@llkc.lv, kā arī pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem. Valsts Lauku tīklam no novembra darbosies arī mājas lapa www.vlt.lv.


Informāciju sagatavoja Janīna Beča, Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste tel. 29988509, e-pasts: janina.beca@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2008.