Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Tehniskā projekta izstrāde “Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 9.kārtas rekonstrukcija” siltumtrašu rekonstrukcija A.Upīša ielā un Aglonas ielā 29 – Sporta klubs BJSS”

17.10.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 39 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Tehniskā projekta izstrāde “Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 9.kārtas rekonstrukcija” siltumtrašu rekonstrukcija A.Upīša ielā un Aglonas ielā 29 – Sporta klubs BJSS”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN 18%)


SIA „REM PRO”
Reģ.nr.41503041904


Juridiskā adrese: Imantas iela 25, Daugavpils, LV-5401
Biroja adrese: Viestura iela 2, Daugavpils, LV5401
Tālr.65421398
e-pasts:
mihails@rem.lv


Ls 4 400,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 17. oktobris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 17. oktobris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2008.