Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve” projekta „Preiļu novada mākslīgā futbola laukuma iekārtošana” ietvaros, 2.kārtas, būvuzraudzība”

15.10.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 40 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve” projekta „Preiļu novada mākslīgā futbola laukuma iekārtošana” ietvaros, 2.kārtas, būvuzraudzība”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(nav PVN maksātājs)


Vladimirs Haritonovs
personas kods 190951-12152
(Būvprakses sertifikāti
Nr. 50-2260; Nr.50-2259; Nr.20-3648)


Celtnieku iela 10-31,
Preiļi, LV-5301
Tālr.29479447


Ls 5 850,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 15. oktobris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 15. oktobris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 15.10.2008.