Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi un Preiļu 1. pamatskolas zēni mājturību apgūst renovētās darbnīcās

14.10.2008.

Jau no 1. septembra Preiļu 1. pamatskolas zēniem un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņiem – gan zēniem, gan meitenēm, mājturības un tehnoloģiju stundas notiek renovētajās darbnīcās. Darbnīcu telpu remontam, ēveļgaldu iegādei un mēbelēm Preiļu novada dome iedalīja 225 000 latu, no kuriem 75 000 latu novirzīti no piešķirtās dotācijas sakarā ar pašvaldību teritoriālo reformu, savukārt 150 000 latu bija domes ņemtais kredīts mājturības darbnīcu renovācijai. Celtniecības uzņēmums „Latspas” darbnīcu renovāciju iesāka šī gada maija vidū un pabeidza augusta beigās.


Tagad pie darbnīcām ir piebūve inventāra un mācību līdzekļu uzglabāšanai, telpās ierīkota ventilācija, siltuma padeves regulēšanas iekārta, iekārtotas jaunas garderobes un tualetes, nomainīts apgaismojums.


Papildus no Preiļu 2. vidusskolas līdzekļiem ir iegādātas divas gāzes plītis meiteņu mācību kabinetā, no Preiļu 1. pamatskolas piešķirtā finansējuma nopirkta viena tāfele un krēsli mācību telpai.


Katram mājturības skolotājam – Uldim Čerpakovskim, Ilonai Podskočijai un Mihailam Mihailovam ir iekārtoti atsevišķi darba kabineti, lai varētu sagatavoties stundām. Pēc mācību plāna katrai klasei ir paredzētas divas mājturības un tehnoloģiju stundas nedēļā.
Uldis Čerpakovskis ir arī Preiļu rajona mājturības skolotāju metodiskās apvienības vadītājs, tāpēc skolotājs atzina, ka renovētās telpas tagad būs piemērotas arī apvienības darba organizēšanai un rajona mājturības olimpiāžu rīkošanai. Pagaidām jaunajās darbnīcās vēl nav pieslēgtas elektroiekārtas, bet līdzekļi saskaņā ar izstrādāto tāmi tiks piešķirti no Preiļu 2. vidusskolas budžeta, un drīzumā skolēni varēs mācīties arī elektrotehniku. Mācību plānā bez tam zēniem ir iekļauta kokapstrāde, uzturs, mājsaimniecība un grafiskā valoda, kuras ietvaros 16 stundas ir atvēlētas rasēšanai, kas, kā izrādās, ir ļoti svarīgs mācību priekšmets tiem audzēkņiem, kuri mācības turpina arodskolās.


Preiļu 2. vidusskolas direktors Oļegs Hļebņikovs atzina, ka, lai pilnībā sakārtotu renovētās telpas un iekārtotu kabinetus, 3 000 latu vēl nepieciešams mēbeļu iegādei kabinetu aprīkošanai, nākošajā gadā būtu jānomaina darbgaldi, kuri jau novecojuši un īsti neatbilst prasībām, jāiegādājas jaunas šujmašīnas meiteņu mājturības stundām, kabinetu logiem nepieciešamas žalūzijas. Tuvākajā nākotnē jāieplāno arī darbnīcu pagalma sakārtošana.


Darbnīcas uzbūvētas 1964. gadā, līdz šim te nav bijusi veikta telpu rekonstrukcija. Tagad, kad darbnīcu vizuālais izskats rosina lielāku prieku apgūt mājturības priekšmeta zinības, abu skolu vadība cer, ka jaunieši novērtēs veiktos uzlabojumus un saudzēs renovētās darbnīcu telpas un jaunās mēbeles. 
Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.