Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvji apmeklē LR Saeimu

24.09.2008.


Biedrība „Preiļu NVO centrs” turpina realizēt projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr.2007.NVOF1.1./6-5/17-2008  aktivitātes.


2008. gada 24. septembrī 16 Preiļu rajona nevalstiskā sektora aktīvākajiem pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt LR Saeimu. Pieredzes apmaiņas brauciens tika noorganizēts ar LR 9. Saeimas deputāta Jāņa Eglīša organizatorisku atbalstu. Braucienā piedalījās pārstāvji no 12 Preiļu rajona nevalstiskajām organizācijām. Pie Saeimas ēkas mūs sagaidīja Tautas partijas pārstāvis Toms Norde, viņa pavadībā mēs devāmies ekskursijā pa Saeimu.


Saeimas sēžu zālē mums bija iespēja tikties ar LR 9. Saeimas deputātu Jāni Eglīti. Eglīša kungs mums stāstīja par saviem pienākumiem Saeimā. Saeimā pastāvīgi darbojas 17 komisijas, kuru uzdevumus nosaka Saeima. Šīs komisijas sagatavo izskatīšanai visas lietas, kas tiek apspriestas Saeimā, kā arī izskata visus deputātu un valdības locekļu iesniegtos priekšlikumus. Saeimas komisijas var iesniegt Saeimai savus likumprojektus un citus priekšlikumus, kas saistīti ar komisijas darbības mērķiem. Katrs deputāts var būt ne vairāk kā divās komisijās. Jānis Eglītis darbojas Eiropas lietu komisijā un Ārlietu komisijā. Komisijas sēdes parasti notiek divas reizes nedēļā un tās ir atklātas, taču ja nepieciešams, komisija var sasaukt arī slēgto sēdi. No stāstītā varēja noprast, ka deputāta darba diena ir ļoti intensīva un saspringta, jo visa darba diena ir saplānota pa minūtēm. Sarunas noslēgumā mēs uzdevām mums aktuālos jautājumus uz kuriem saņēmām izsmeļošas atbildes. Ekskursijas gaitā mums bija iespēja paviesoties dāvanu istabā, kur var aplūkot ārvalstu delegāciju pasniegtās dāvanas deputātiem. No plašā dāvanu spektra var noprast cik dažāda ir valstu kultūra un mentalitāte. Pēc Saeimas apmeklējuma devāmies nelielā ekskursijā pa Vecrīgu. Pusdienas ieturējām atpūtas centrā „Lido”, kas ir iecienīta atpūtas vietas ikvienam Rīgas apmeklētājam.


Projekta aktivitātes turpināsies līdz gada beigām. Biedrība „ Preiļu NVO centrs” strādā pie aktivitāšu plānošanas 2009. gadam, tādēļ gaidām ikvienu Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvi ar jaunām idejām pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai biedrībā „Preiļu NVO centrs” Kooperatīva ielā 6, Preiļos vai pa tālruni 65321603


Biedrības „Preiļu NVO centrs” administratīvais asistents Artis Utināns

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.