24. oktobrī – seminārs – pētnieciska diskusija maziem un vidējiem uzņēmējiem par Eiropas Savienības struktūrfondu apguves iespējām

24.10.2008.

24. oktobrī plkst. 10.00 Rēzeknē viesnīcas Kolonna konferenču zālē, Brīvības ielā 2


Diskusiju rīko nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences projekta „Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam” ietvaros. Semināra-pētnieciskas diskusijas mērķis ir veidot Latgales reģiona mazo un vidējo uzņēmumu kontaktu tīklus, lai sekmētu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi un iesaistītos lēmumu pieņemšanā. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja saņemt jaunāko informāciju par ES struktūrfondu apguves iespējām 2007. – 2013. gada plānošanas periodā, uzdot sev interesējošos jautājumus, dalīties pieredzē ar citiem uzņēmējiem.


Semināra plānotais ilgums ir četras stundas (10.00 – 14.00). Semināra apmeklējums ir bez maksas.


Semināra-pētnieciskas diskusijas darba kārtība


• Baltijas Sociālo Zinātņu institūta prezentācija par projektu
• Iepazīšanās ar semināra dalībniekiem – maziem un vidējiem uzņēmējiem 
• Semināra dalībnieku diskusija par ES struktūrfondu līdzekļu apguves pieredzi  


Diskusijas temati:
– mazo un vidējo uzņēmēju pieredze ES struktūrfondu apguvē, sākot no projekta pieteikuma sagatavošanas līdz rezultātu izvērtēšanai;
– galvenie šķēršļi ES struktūrfondu apguvē;
– diskusijas dalībnieku pieredzes apmaiņa par problēmu risināšanas stratēģijām;
– ES struktūrfondu apguves pozitīvās prakses paraugu un problēmu identificēšana starp dalībniekiem;
– informācijas pieejamības par ES struktūrfondiem un to izmantošanas iespējām izvērtējums;
– nākotnes ieceres par turpmāko ES ietekmi uz dalībnieku profesionālo darbību un ikdienas dzīvi kopumā;
– konkrētu ieteikumu izvirzīšana semināra laikā identificēto problēmu un šķēršļu risināšanai.
• Kafijas pauze 
• Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra pārstāvja prezentācija par ES struktūrfondu apguves iespējām 2007. – 2013. gada plānošanas periodam 
• Mazo un vidējo uzņēmēju jautājumi par ES apguves iespējām 
• Semināra rezultātu apkopojums


Ļoti priecāsimies Jūs redzēt semināra dalībnieku vidū!


Sīkākai informācijai par semināru un savas dalības pieteikšanai seminārā, lūdzam zvanīt (tel. +371 6721553) vai rakstīt (iveta.kesane@biss.soc.lv) Ivetai Ķešānei.


 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2008.