7. oktobrī notika kārtējā tikšanās ar VA „Tehnisko palīglīdzekļu centra” Daugavpils nodaļas speciālistiem

07.10.2008.

7. oktobrī Preiļu novada sociālajā dienestā notika tikšanās ar VA „Tehnisko palīglīdzekļu centra” Daugavpils nodaļas speciālistiem. Iepriekš šīs tikšanās notika Preiļu rajona padomes zālē, kas atrodas rajona padomes ēkas otrajā stāvā, bet turpmāk tās notiks Preiļu novada Sociālā dienesta zālē. Šīs telpas ir daudz piemērotākas, lai tajās nokļūtu cilvēki ar kustību traucējumiem.


Tikšanās laikā cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, varēja pieteikties tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, kā arī varēja saņemt jau iepriekš pieteiktos tehniskos palīglīdzekļus. Ir iespējams arī pieteikt speciālistu mājas vizīti pie cilvēkiem, kuri paši nevar ierasties. Speciālistiem klātienē ir jāredz cilvēks, kuram šie palīglīdzekļi ir nepieciešami.


Nākošā tikšanās tiek plānota novembra sākumā, datums un laiks vēl tiks precizēts.


Papildus informācija pa tālruņiem 65424922; 27894394 ( K.Bormašovs )Pieņemšanas laikā apmeklētāji var saņemt jau pasūtītos un pieteikt jaunus valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus:


• pārvietošanās palīglīdzekļus (spieķus, kruķus, staigāšanas rāmjus, riteņkrēslus);
• pašaprūpes palīglīdzekļus (tualetes krēslus, vannas krēslus un vannas dēļus, tualetes poda paaugstinājumus, u.c.);
• kā arī stāties rindā uz valsts apmaksātajiem individuālajiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kam jau pienākusi rinda, vai stāties pirmo reizi rindā uz dzirdes aparātiem, ortozēm, ortopēdiskiem apaviem, protezēm (acs, krūts, kājas un rokas)


Par valsts budžeta līdzekļiem saņemt tehniskos palīglīdzekļus un pieteikties uz tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un saņemšanu ir tiesības personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstējošā ārsta atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību:


1) 1., 2. un 3.grupas invalīdiem;
2) bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
3) bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
4) pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
5) personām ar anatomiskiem defektiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus.


Noteiktus tehniskos palīglīdzekļus ir iespējams arī iznomāt. Iznomāt tehniskos palīglīdzekļus par maksu var Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem piešķirts personas kods.


Pasūtījuma noformēšanai ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1. Rakstisks iesniegums ( klients- paciets aizpilda uz vietas ).
2. Ārstējošā ārsta atzinums ( augstākminēto MK noteikumu 2.pielikums ) Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (atzinumam jābūt aizpildītam korekti!!.
3. Pilnvaras vai tiesību apliecinoša dokumenta kopija ( uzrādot oriģinālu), ja TP saņem vai pasūta pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis.
4. Vienreizēja iemaksa par tehnisko PL:
• Pieaugušajiem  – 5.00 Ls
• Bērniem           – 1.00 Ls
5. Atbrīvotas no maksas, uzrādot atbilstošu izziņu:
• Maznodrošinātas personas un trūcīgas personas,
• Personas, kas dzīvo pansionātos,
• Personas, kas atrodas ieslodzījumā.

Pēdējās izmaiņas: 07.10.2008.