Preiļos situācija siltumapgādē ir stabila

06.10.2008.

6. oktobrī Preiļu novada domē uz tikšanos ar domes vadību bija ieradies Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulatora vadītājs Andris Strazds.  


Sarunā par apkures nodrošināšanu Preiļos un apkures tarifu piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un uzņēmuma ekonomists Jevģēnijs Kuzņecovs.


Kā iepriekš informējām, Preiļu novadā ir iesākta apkures sezona, un līdz šā gada beigām siltumapgādes tarifs nemainīsies, kaut gan no 1. oktobra ir augusi gāzes cena valstī. Andris Strazds informēja, ka situācija Preiļos siltumapgādes jomā ir stabila un prognozējama, pilsēta ir sagatavojusies ziemai. Viens no priekšnoteikumiem ir tas, ka SIA „Preiļu Saimnieks” nav privātais uzņēmums – aiz tā stāv pašvaldība, tāpēc iedzīvotājiem ir garantija, ka apkures sezonas laikā siltums mājās būs vienmēr, savukārt, privāto uzņēmumu darbība, kā teica Andris Strazds, nav prognozējama, jo viņi strādā, lai gūtu peļņu.


Sabiedrisko pakalpojumu regulatora vadītājs salīdzināja situāciju apkures jomā Daugavpilī, Līvānos un Preiļos. Daugavpilī, ja pilsētu apkurina tikai ar gāzi, pie maksimālās dabas gāzes tirdzniecības cenas siltumenerģijas tarifs noteikts 98 lati par vienu megavatstundu. Līvānos pie maksimālās gāzes tirdzniecības cenas šobrīd siltuma tarifs ir 45,89 lati par vienu megavatstundu. Kāpēc tāda būtiska atšķirība ? Atbilde nav tālu jāmeklē – Līvānu novadā apkurei maksimāli izmanto šķeldu, un jau vairākus gadus pilsētā nav karstā ūdens centralizētas padeves. Nepārtraukti apgādājot mājas ar karsto ūdeni, kas ir svarīgs labklājības nosacījums iedzīvotājiem mūsdienās, vienmēr rodas arī nepamatoti siltuma zudumi.


Ja līdz jaunajam gadam par apkuri maksāsim tāpat kā iepriekšējā apkures sezonā, tad kāda situācija sagaidāma Preiļos 2009. gadā ?


Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulators no SIA „Preiļu saimnieks” ir saņēmis jaunu siltumapgādes tarifa projektu, kas paredz no 2009. gada 1. janvāra Preiļos to paaugstināt. No jaunā gada sākuma siltuma tarifs Preiļu novadā varētu būt 44,93 lati + PVN (5%). Pie maksimālās gāzes cenas tas gan norādīts 59,35 lati par vienu megavatstundu, bet tas, kā izskanēja no sarunas dalībnieku teiktā, nav iespējams, jo pilsētā kā pamatkurināmais apkures nodrošināšanai maksimāli tiek izmantota šķelda, bet gāze kalpo kā papildkurināmais.


Vladimirs Ivanovs pastāstīja, ka jaunajā tarifa projektā nav iekļautas 2009. gadā ieplānotās investīcijas 300 000 latu apjomā, kas paredzētas siltumtrašu nomaiņai Mehanizatoru ielas dzīvojamo māju masīvā. Arī divu šogad pilsētas centrālajā daļā nomainīto šķeldas katlu izmaksas ir domes investīcijas. Apkures nodrošināšanai Preiļu novadā arī turpmāk kā galvenais kurināmais tiks izmantota šķelda. Tās izmaksas nedaudz sadārdzina tas, ka šķelda tiek iepirkta no kaimiņu rajoniem, jo Preiļu rajons nav īpaši bagāts ar mežiem, tomēr cena esot pieņemama.


Andris Strazds vēlreiz uzsvēra, ka iesniegtais tarifa projekts sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomē tiks pārskatīts, tiks veikta analīze, jo sabiedrisko pakalpojumu regulators ir patstāvīgs, nekāda politiskā ietekme to neskar, un tas objektīvi veic savu darbu. Ja iedzīvotājiem ir konstruktīvi priekšlikumi izmaksu samazināšanai, kas ir norādītas tarifa projektā, 20 dienu laikā no paziņojums publicēšanas presē, kamēr notiek tarifa projekta izvērtēšana, priekšlikumus rakstiski vai elektroniski var iesniegt Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulatoram vai SIA „Preiļu saimnieks” administrācijai.


Ja iedzīvotājiem rodas pretenzijas par pieņemto sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu, to var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Tikai jāatceras, ka likuma grozījumos ir iestrādāta norma, ka lēmuma pārsūdzēšana administratīvajā tiesā neaptur tā darbību, jo pretējā gadījumā likums varētu tikt izmantots ļaunprātīgi, novilcinot laiku.


Mēs visi zinām, ka kurināmā cenas valstī pieaug, un maldīgi būtu domāt, ka tas ir atkarīgas no pašvaldības vai sabiedrisko pakalpojumu regulatora, tāpēc ir svarīgi, kādā veidā uzņēmums kopā ar pašvaldību organizē siltumapgādi. Mēs visi dzīvojam tirgus ekonomikas apstākļos. Gāze ir prece, pieprasījums pēc tās pasaulē ir liels, tās cena pieaug, un maldīgi būtu domāt, ka tā ir atkarīga no pašvaldības vai sabiedrisko pakalpojumu regulatora. Starptautiskie principi nosaka mazuta kotāciju biržās, no kā atkarīga gāzes cena. Vai šie principi ir objektīvi, par to mums grūti spriest.


Kā norādīja Andris Strazds, pašvaldībai, SIA „Preiļu saimnieks” vadībai un iedzīvotājiem kopā jādomā, kā saglabāt un pēc iespējas maksimāli izmantot saņemto siltumu. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora vadītājs ir pārliecināts, ka neviens cits nesiltinās mūsu mājas, tas būs jādara mums pašiem. Katras mājas iedzīvotājiem jātiek skaidrībā, cik siltumenerģijas uz vienu kvadrātmetru patērē konkrētā māja, jāveic energoaudits un ar kredīta palīdzību jāveic mājas siltināšana. Jo ātrāk mēs to darīsim, jo ātrāk būsim ieguvēji, sakārtosim savas mājas un mazāk maksāsim par saņemto siltumu.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2008.