Sabiedrības veselības aģentūra aicina psihiatrijas nozares pārstāvjus uz diskusiju par iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanu

07.10.2008.

7. oktobrī Sabiedrības veselības aģentūrā notika diskusija par garīgās veselības uzlabošanas iespējām, kurā piedalīties tika aicināti psihiatrijas nozares pārstāvji – psihiatrisko stacionāru un Latvijas Psihiatru Asociācijas pārstāvji.


Saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādātajām pamatnostādnēm „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.- 2014. gadā”, diskusijas dalībnieki sprieda, kā vislabāk īstenot pamatnostādnēs ietvertos rīcības virzienus, psihiatrisko iestāžu attīstības perspektīvas un plānus, kā arī sadarbību starp sociālajiem un medicīniskajiem dienestiem.


Pamatnostādnēs ietvertās attīstības perspektīvas ietver ne vien ārstniecisku palīdzību psihisku un uzvedības traucējumu gadījumos, bet arī citus ar garīgās veselības nodrošināšanu saistītus jautājumus – veselības veicināšanu un profilaksi, sabiedrības informētību par garīgās veselības pakalpojumu lietotājiem, garīgās veselības jautājumu akcentēšanu izglītības sistēmā, adekvātu sociālo apstākļu nodrošināšanu pakalpojumu lietotājiem un pētniecības jomu informācijas sistēmā.


2007.gadā veiktais izvērtējums „Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2006” liecina, ka  garīgās veselības problēmas Latvijā sastopamas 4,4% iedzīvotāju. Tādēļ par vienu no būtiskākajiem priekšnoteikumiem garīgās veselības uzlabošanā Latvijā kļūst pieeja kvalitatīviem garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem, un pacientu vajadzībām atbilstošu garīgās veselības aprūpes dienestu nodrošināšana.


Informāciju sagatavoja:
SVA Sabiedrisko attiecību daļas vecākā speciāliste
Līva Auna

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.