Nodod privatizācijai nedzīvojamās telpas – noliktava Liepājas ielā 52B, Preiļos

23.10.2008.

Tiek nodots privatizācijai pašvaldības īpašuma objekts:


• Objekta nosaukums: nedzīvojamās telpas – noliktava
• Objekta adrese: Liepājas ielā 52B, Preiļos
• Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. jāiesniedz pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti vai pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu.
• Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektus un pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu iesniedz Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 24, Preiļos, tālrunis 65322766.
• Informāciju par objektu var saņemt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 24, Preiļos, tālrunis 65322766.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2008.