Turpinās darbi pie dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas Preiļos

22.09.2008.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” realizācija rit noteiktajos grafikos.


Šobrīd tiek veikti ūdens attīrīšanas iekārtas un otrā pacēluma sūkņu stacijas un rezervuāru celtniecības darbi:
• ūdens attīrīšanas iekārtas jumta rekonstrukcija, nomainot segumu, karnīzes un notek sistēmas,
• ēkas pamatu rekonstrukcijas darbi,
• ūdens attīrīšanas iekārtas ārējās fasādes rekonstrukcija un iekšējo telpu sienu izbūve un rekonstrukcija,
• santehniskās sistēmas izbūve un rekonstrukcija,
• telpu starpsienu pārbūve, iekšējo griestu izbūve un rekonstrukcija,
• ventilācijas sistēmas izbūve un rekonstrukcija,
• ūdens attīrīšanas iekārtas ēkas logu un durvju nomaiņa, ieskaitot palodzes, to ārējā un iekšējā apdare,
• grīdu izbūve un rekonstrukcija ūdens attīrīšanas iekārtas telpās,
• iesākti vērienīgi zemes darbi ūdens rezervuāru izbūvei, sāksies betonēšanas darbi.
• šobrīd iesākta arī elektroapgādes kabeļu ierīkošana.


2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots arī ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro (69% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz pašvaldība un Latvijas Valsts). Līdz 2009. gada 10. jūlijam, atbilstoši līguma noteikumiem, projekts jāpabeidz. Tas nozīmē, ka visi projektā paredzētie būvdarbi ir jāpabeidz kvalitatīvi un līgumā paredzētajā apjomā.
Tuvojoties projekta noslēgumam, 2009. gada pavasarī paredzēts izskalot esošā ūdensvada inženiertīklus, lai attīrītais ūdens jaunajā atdzelžošanas stacijā tik pat tīrs nonāktu līdz patērētājam.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2008.