Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbi rit pilnā sparā

22.09.2008.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līgumā „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos” paredzēti rekonstrukcijas darbi notiek noteiktajos grafikos un saskaņā ar izstrādāto darba grafiku. Šobrīd tiek veikti sekojoši rekonstrukcijas darbi:


• Priekšattīrīšanas ēkas sienu siltināšana un sienas seguma montāža,
• Dūņu blīvēšanas ēkai karkasa montāža ārējo sienu siltināšanai,
• Jumta siltināšana un seguma montāža dūņu blīvēšanas ēkai,
• Smilts pamatnes noblīvēšana aerotenkā,
• Šķembu pamatnes ierīkošana aerotenkā,
• Logu bloku montāža dūņu blīvēšanas ēkai,
• Logu bloku montāža priekš attīrīšanas ēkai,
• Tranšejas rakšana ūdensvadam U-1 saskaņā ar projektu,
• Smilts pamatnes ierīkošana zem caurulēm ūdensvadam U-1,
• PE caurules montāžas darbi ūdensvada ierīkošanai,
• Iesākta dūņu stacijas iekārtu montāža.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 972 988 eiro (ar PNV). Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunas un rekonstruēt sekojošas tehnaloģiskās būves: priekšattīrīšanas ietaises, tilpņu bloka rekonstrukcija, dūņu apstrādes ēkas rekonstrukcija, esošās palīgēkas rekonstrukcija, esošo otrreizējo nostādinātāju remonts, septisko dūņu pieņemšanas stacija, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, esošo tehnoloģisko kanālu un cauruļvadu nomaiņa, gaisa vads, teritorijas labiekārtošana, elektrības pievadi, SCADA sistēma, monitoringa un kontroles iekārtas, laboratorijas iekārtas. Projekts jāpabeidz līdz 2009. gada 10. aprīlim. Rekonstrukcijas darbus veic konsorcijs „SIA Latspas un SIA A Projekts”.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2008.