Pabeigta daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 70 renovācija

22.09.2008.

Daugavpils iela 70 šobrīd ir vienīgā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Preiļos, kurai ir veikti renovācijas darbi. Renovācijas ietvaros tika nosiltinātas gala sienas un nomainīti visās mājas kāpņu telpās logi. Energoaudita atskaitē šie pasākumi bija norādīti kā ļoti svarīgi un primāri siltumenerģijas ekonomijas pasākumos. Šis dzīvokļu īpašnieku lēmums bija ļoti pārdomāts un tālredzīgs, jo perspektīvā šī māja par siltumu noteikti maksās mazāk, jo siltumenerģijas patēriņš būs mazāks, bet apsaimniekošanas maksa nedaudz pieaugs, jo no tās tiks segtas renovācijas darbu kredīta izmaksas. Daugavpils ielas 70 mājas iedzīvotājiem maksa par apsaimniekošanu 1m2 pieaugs par 9 santīmi. Renovācijas rezultātā māja ir kļuvusi ne tikai energoefektīvāka, bet arī vizuāli pievilcīgāka.


Renovācijas nepieciešamības iniciators un aktīvs dzīvokļu īpašnieku konsultants bija SIA „Preiļu saimnieks”. Renovācijas tāme tika izstrādāta un apstiprināta saskaņojot ar mājas iedzīvotājiem. Kopējās renovācijas izmaksas sastādīja aptuveni 15 000Ls un tās ir jāatmaksā 10 gadu ilgā periodā.


Cerams, šis pirmais un pozitīvais daudzdzīvokļu mājas renovācijas piemērs liks sasparoties arī citu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2008.