Brīdinājums- par nenoslēgtajiem atkritumu izvešanas līgumiem

22.09.2008.

Veiksmīgi noslēgusies vis Latvijas Lielā talka. Prieks par cilvēkiem, kuri nesavtīgi savāca citu atstātos atkritumus. Gribētos cerēt, ka Latvija arī pēc talkas būs tīra un sakopta, un tie cilvēki, kuri aiz sevis atstāj nevīžīgi nomestos atkritumus, turpmāk aizdomāsies par savu rīcību. Arī Preiļos vērojama situācija, ka ne jau visi cilvēki savu saldējuma papīru, PET dzēriena pudeli aiznes līdz tuvākajai atkritumu urnai vai konteineram. „Gan jau kāds pēc manis savāks”, bet padomājiet par savas rīcības sekām. Ja iedzīvotāji būtu apzinīgāki un savus atkritumus izmestu tam paredzētajās vietās, tad SIA „Preiļu Saimnieks” darbinieki, kuri ikdienā uztur mūsu pilsētu tīru, varētu ieguldīt savu darbu lietderīgāk, nevis vākt šos izmētātos atkritumus.


Mūsu pilsētā ir arī tādi cilvēki, kuri apgalvojot, ka viņiem nav atkritumu un tāpēc izvairās no līgumu slēgšanas par atkritumu izvešanu, bet savus „neesošos” atkritumus ved uz laukiem vai kur nu kuru reizi sanāk. Lielākā daļa savus „neesošos” atkritumus izber daudzdzīvokļu mājām paredzētajos konteineros. Labi, ka vismaz uz mežu neved, bet vienlaicīgi tas nozīmē, ka viņi izmanto citu cilvēku apmaksāto atkritumu izvešanu.


Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.04/05 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Preiļu novadā” nosaka, ka „Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs- lietotājs (īrnieks, nomnieks) novada teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Domes atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem”.


Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13. panta pirmajā daļā ir minēts , ka „Sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu ar pašvaldības uzņēmumu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību.” Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pants paredz atbildību par sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā- naudas sodu. Tātad arī Preiļos gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem (ar šo sektoru gan viss ir kārtībā), gan privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu ar SIA „Preiļu saimnieks”.


Ja Jūs kā privātmājas īpašnieks vēl šādu līgumu neesat noslēdzis, tad Jums nekavējoties līgums jānoslēdz. Līgumu par atkritumu izvešanu jānoslēdz arī Preiļu novada lauku teritorijā dzīvojošajiem. Arī juridiskajām personām ir jābūt šāda veida līgumam.


Lai noslēgtu līgumu par atkritumu izvešanu privātpersonām jāierodas Preiļos, Rīgas ielā 4 pie atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas Igolnieces tālr. 65307086; 29420721. Juridiskajām personām jāierodas Preiļos, Liepu ielā 2 pie juristes Līgas Bruzgules tālr. 65381126.


Vinetai Igolniecei,
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2008.