KLIENTU aptaujas anketa par Lauku atbalsta dienesta (LAD)

22.09.2008.

Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) klientu aptaujas mērķis ir uzzināt Jūsu viedokli par LAD darbu. Jūsu atbildes izmantosim, lai uzlabotu savu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lūdzu norādiet, cik lielā mērā jūs piekrītat anketā minētajiem apgalvojumiem. Būsim priecīgi par ikvienu komentāru, ko norādīsiet savās piezīmēs! 


Anketa PDF fromātā


Anketu lūdzam sūtīt Lauku atbalsta dienestam uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981 vai pa faksu: 67027120, vai pa e-pastu: lad@lad.gov.lv (elektroniskā anketas versija atrodas www.lad.gov.lv) līdz 30. oktobrim. Anketas aizpildīšanai pieejamas arī pie jūsu pašvaldību lauku attīstības speciālistiem.


Rezultāti tiks publicēti LAD mājas lapā līdz 2008. gada 30. novembrim.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.