Reģistrē dzīvesvietu, dzīvojot vai strādājot ārvalstīs!

22.09.2008.

Ja atrodies ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, atceries, ka saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu, Tev ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.


• Šos datus vari paziņot ar Latvijas konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību.
• Gadījumā, ja, dodoties uz ārvalstīm, jau iepriekš zini, ka uzturēsies tur ilgāk par sešiem mēnešiem, jauno adresi vari paziņot jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.


Atgriežoties Latvijā, jāpaziņo par dzīvesvietu Latvijas Republikā tajā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, kurā atrodas Tava dzīvesvieta.


IETAUPI!


Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa normām, par šīs informācijas nepaziņošanu attiecīgās pašvaldības Administratīvā komisija var piemērot naudas sodu no 10 līdz 25 Ls


Informācija Internetā – www.pmlp.gov.lv
Telefons uzziņām – 8000 PMLP jeb 8000 7657


Informācijas avots:
www.pmlp.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.