Noslēdzies sporta inventāra iegādes projekts

18.09.2008.Ir noslēdzies sporta inventāra iegādes projekts „Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana, II kārta” Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā Sporta pārvaldes koordinētā projektu konkursa „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” ietvaros, kas tika īstenots pamatojoties uz Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012.gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.


Konkursa mērķis bija atbalstīt projektus, lai sekmētu veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības harmonisku veidošanos, nodrošinot mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīgu satura realizāciju, kā arī nodrošinot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pilnveidošanai nepieciešamā sporta inventāra iegādi.


Projekta ietvaros ar sporta inventāru tika nodrošinātas divas Preiļu novada skolas – Preiļu 2.vidusskola un Aizkalnes pamatskola par kopējo summu 1824 LVL, no tiem 1282 LVL – Preiļu 2.vidusskolai un 541 – Aizkalnes pamatskolai. Pusi visām izmaksām sedza Izglītības un zinātnes ministrija.


Skolām tika iegādāts visnepieciešamākais inventārs, kas ātri nolietojas vai līdz šim nemaz nav bijis, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu skolas un ārpusskolas sporta aktivitāšu norisi – dažādas bumbas, zemā starta paliktņus, volejbola, basketbola vārtu tīklus, sporta formas un apavus dalībai sacensībās u.c.Mārīte Stupāne, projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.