Daugavpilī diskutēs par ES fondu līdzekļu efektīvāku apguvi

18.09.2008.

Ceturtdien, 18. septembrī, no plkst.11.00 līdz 14.00 Daugavpilī, “City Center” konferenču zālē, notiks apaļā galda diskusija par Eiropas Savienības fondu līdzekļu efektīvāku apguvi, informē Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra (turpmāk Latgales RSIC) vadītāja Ināra Krūtkrāmele.


Lai efektīvāk tiktu apgūti 2007. – 2013.gada ES fondu līdzekļi uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē, Latgales RSIC aicinājis uzņēmējus, biznesa atbalsta institūcijas un citus interesentus piedalīties apaļā galda diskusijā, kurā piedalīsies arī Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks.


Pasākuma dalībnieki tiks informēti par uzlabojumiem ES fondu administrēšanas sistēmā, ES tiešo atbalstu un Ieguldījumu fonda atbalstu uzņēmējdarbībai līdz 2013.gadam. Paredzētas arī uzņēmēju prezentācijas par realizētajiem ES fondu projektiem 2004. – 2006.gadā.


Diskusijā uzņēmēji dalīsies pieredzē ES atbalsta izmantošanā, diskutēs par uzņēmējiem nepieciešamajiem ES atbalsta virzieniem laika periodā līdz 2013.gadam, līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar Latvijas garantiju aģentūras garantiju, riska kapitāla fondu, programmu „ALTUM” biznesa uzsācēju un paaugstināta riska aizdevumu izmantošanu un par nepieciešamo Ieguldījuma fonda atbalstu finanšu resursu pieejamības uzlabošanai uzņēmējiem.


Pēc diskusijas pasākuma dalībnieki apmeklēs Latgales uzņēmumus, kuri piedalās ES fondu projektu ieviešanā.


Apaļā galda diskusija notiks „City Center” konferenču zālē, Viestura ielā 8, Daugavpilī. Programmu skat. Pielikumā.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”


Darba kārtība


Plkst. 11.00 – 11.15 Uzlabojumi ES fondu administrēšanas sistēmā un ar ES atbalstu galvenie sasniedzamie rezultāti (FM)


Plkst. 11.20 – 12.00  Uzņēmēju prezentācijas par realizētajiem ES fondu projektiem (2004 – 2006)


Plkst. 12.00 – 12.15 Kafijas pauze


Plkst. 12.15 – 13.00 ES atbalsts uzņēmējdarbībai līdz 2013.gadam – tiešais atbalsts un Ieguldījumu fonda atbalsts (EM) 


Plkst.13.05 – 14.00 Diskusija un jautājumi• Uzņēmēju iepriekšējā pieredze ES atbalsta izmantošanā
• Uzņēmējiem nepieciešamie ES atbalsta virzieni periodā līdz 2013.gadam
• Līdzšinējā pieredze Latvijas garantiju aģentūras garantiju, riska kapitāla fondu, ALTUM biznesa uzsācēju un paaugstināta riska aizdevumu izmantošanā
• Nepieciešamais Ieguldījuma fonda atbalsts finanšu pieejamības uzlabošanai uzņēmējiem (komercbankās un citās finanšu institūcijās)Vizītes uzņēmumos, kas realizējuši ES fondu projektus


Plkst. 14.00 – 16.00 Vizīte pie Latgales uzņēmējiem.


Kontaktpersona: Andris Kucins, e – mail andris.kucins@latgale.lv

Pēdējās izmaiņas: 18.09.2008.