Skaista mana upes mala

29.09.2008.

2007. gadā ar Nīderlandes fonda KNHM atbalstu tika realizēts biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” projekts „Iekārtosim savu atpūtas vietu”. Esam sakopuši 120 m2 zemes nogabalu pagasta centrā Jašas upes krastā. Daiļdārzniece Sandra Ozola izstrādāja teritorijas labiekārtošanas plānu, un atbilstoši tam ir veikta teritorijas sakopšana, upmalā izbūvēta laipa.
Lai iegūtu papildus finansējumu, arī šogad biedrība piedalījās Latvijas – Nīderlandes projektu konkursā „Bez komunikācijas nav sadarbības”. Projekts „Skaista mana upes mala” saņēma dotāciju 300 EUR apjomā. Tika noslēgts līgums ar z/s „ Graubēni” par kokmateriālu sagatavošanu. Atbilstoši teritorijas plānojumam te tiks izvietoti masīvkoka soli ar tilpnēm atkritumiem, ar laukakmeņiem izlikta vieta ugunskuram. Padomāts arī par savdabīgu mazās dārza arhitektūras objektu izvietošanu, kas vizuāli piesaistītu ciemiņu interesi.


Par gana labu šo vietu atzinis arī stārķu pāris, kas šovasar bija savijis ligzdu stabā pavisam klāt rūpīgi koptajiem stādījumiem. „Priecājamies, ka kopīgiem spēkiem izdevies paveikt labas lietas”, saka projekta vadītāja Valentīna Gžibovska, jo viens no finansētāju nosacījumiem bija tieši brīvprātīgais darbs.


Ja iedzīvotāju grupas ir gatavas ieguldīt laiku un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad KNHM ir ar mieru šos centienus atbalstīt ar naudas summu līdz 1000 EUR.    KNHM līdzīgus konkursus organizē Nīderlandē. KNHM fondam pieder akcijas holandiešu inženiertehniskajā firmā ARCADIS, kas piedāvā savus pakalpojumus vides, infrastruktūras un būvniecības jomās visā pasaulē. Atbilstoši statūtiem KNHM fondam kā bezpeļņas organizācijai dividendes ir jāiztērē, „ziedojot dzīves kvalitātes uzlabošanai Nīderlandē un ārzemēs”. (No KNHM konkursa nolikuma)


29. septembrī plkst. 14.00 notiks projekta noslēguma pasākums.


Rita Džeriņa,
Projekta dalībniece, Aizkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2008.