Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broka tikšanās ar Latgales uzņēmējiem

18.09.2008.

Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broka tikšanās ar Latgales uzņēmējiem Daugavpils, Viestura iela 8, City Center (2st., ieeja caur administrācijas durvīm)


Darba kārtība 2008. gada 18. spetembris


Diskusija ar uzņēmējiem
Plkst. 11.00 – 11.15 Uzlabojumi ES fondu administrēšanas sistēmā un ar ES atbalstu galvenie sasniedzamie rezultāti (FM)


Plkst. 11.20 – 12.00  Divu uzņēmēju prezentācija par realizētajiem ES fondu projektiem (2004 – 2006)


Plkst. 12.00 – 12.15 Kafijas pauze


Plkst. 12.15 – 13.00 ES atbalsts uzņēmējdarbībai līdz 2013.gadam – tiešais atbalsts un Ieguldījumu fonda atbalsts (EM) 


Plkst.13.05 – 14.00 Diskusija un jautājumi:
• Uzņēmēju iepriekšējā pieredze ES atbalsta izmantošanā
• Uzņēmējiem nepieciešamie ES atbalsta virzieni periodā līdz 2013.gadam
• Līdzšinējā pieredze Latvijas garantiju aģentūras garantiju, riska kapitāla fondu, ALTUM biznesa uzsācēju un paaugstināta riska aizdevumu izmantošanā
• Nepieciešamais Ieguldījuma fonda atbalsts finanšu pieejamības uzlabošanai uzņēmējiem (komercbankās un citās finanšu institūcijās)


Savu dalību lūdzam apstiprināt uz e-pastu andris.kucins@latgale.lv, norādot uzņēmumu, vārdu, uzvārdu, tel., ieņemamo amatu.


 

Pēdējās izmaiņas: 18.09.2008.