Biedrība „Preiļu NVO centrs” ieguvusi atbalstu Mazo grantu projektu konkursā „Bez komunikācijas nav sadarbības”

17.09.2008.

Biedrība „Preiļu NVO centrs” ieguvusi atbalstu Mazo grantu projektu konkursā „Bez komunikācijas nav sadarbības” un realizējusi projektu “Biedrības „Preiļu NVO centrs” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”. Realizējot projektā iecerētās aktivitātes biedrībā „Preiļu NVO centrs” ir izveidots publiskais interneta pieejas punkts nevalstiskajam sektoram. Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvji var brīvi piekļūt datoram ar interneta pieslēgumu, lai iegūtu aktuālu informāciju par nevalstiskā sektora iespējām, kā arī uzlabot savas datorzināšanas.


Projekta ietvaros iegādāti 3 dokumentu skapji, kuros izvietota aktuāla informācija bukletu veidā par nevalstiskā sektora iespējām un par mūžizglītības piedāvātajām iespējām Preiļu rajonā.


Projekta realizācijas gaitā bija iesaistīti 10 cilvēki no Preiļu NVO centra kolektīva un brīvprātīgie darbinieki. Projekta kopējais budžets EUR 980.


Projekta koordinators Artis Utināns


 

Pēdējās izmaiņas: 17.09.2008.