Lauku atbalsta dienests uzsāk apakš pasākuma “Erozijas ierobežošana” iesnieguma veidlapu izsniegšanu

01.09.2008.

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzaicina lauksaimniekus, kuri 2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma “Agrovide” apakš pasākumā “Erozijas ierobežošana” nosacījumiem, pieteikties atbalsta saņemšanai.


No 1.septembra LAD uzsāk iesnieguma veidlapu izsniegšanu reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP). Obligāts nosacījums, lai saņemtu izdrukātu veidlapu, pretendentiem jāuzrāda LAD klienta reģistrācijas numurs.


Lai saņemtu šo maksājumu, līdz 2008.gada 2.oktobrim LAD RLP jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa – “Pasākuma “Agrovide” apakš pasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegums 2008.gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām.


Pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekam, kurš jau ir uzņēmies saistības apakš pasākumā “Erozijas ierobežošana”, jāņem vērā divi svarīgi nosacījumi. Pirmais – laika posmā no 15.novembra līdz 1.martam vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt aizņemtai ar zaļajām platībām. Otrais – platības, par kurām saistības uzņemtas 2006.gadā, turpmāk samazināt nedrīkst un tās jāpiesaka atbalstam.


LAD lūdz ņemt vērā, ka, aizpildot lauku bloku karti, lauksaimniekam ir skaidri jāiezīmē visu savā saimniecībā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi, t.i., erozijas ierobežošanas saistību platību un arī tās platības, kas uz erozijas ierobežošanas atbalstu nepretendē.


Erozijas ierobežošanas mērķis – veicināt erozijas samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt augsnē augu barības vielu saglabāšanos.


Sīkāka informācija par šo apakš pasākumu atrodama LAD mājas lapā – http://www.lad.gov.lv   – ES atbalsta sadaļā Lauku attīstības plāna pasākumi, kā arī pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2008.