Projektu konkurss uzņēmējiem!

29.09.2008.

No 2008. gada 29. septembra līdz 2008. gada 7. novembrim (ieskaitot) LIAA notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”


Apakšaktivitātes mērķis – atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu, pakalpojumu vai tehnoloģisko procesu ieviešanu ražošanā


Apakšaktivitātes finansējums: 80 000 000 LVL


Atbalsta intensitāte:
• 25% – lielajiem komersantiem
• 35% – sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem


Finansējuma saņēmējs: vienam komersantam vienam projektam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 350 000 LVL


Aktivitātes īstenošanas veids: atklāta projektu atlase


Finansējuma saņēmēji: komersanti


Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājas lapā : www.liaa.gov.lv


Informāciju apkopoja I.Liepniece,
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2008.