Naturalizācijas pārvalde izsludina eseju konkursu “Mans Latvijas pilsonis”

01.09.2008.

Naturalizācijas pārvalde (NP) par godu Latvijas valsts 90.gadadienai no 2. – 30.septembrim ir izsludinājusi eseju konkursu skolēniem “Mans Latvijas pilsonis”. Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 10. klašu skolēni, uzrakstot radošo darbu (apjoms līdz 2 A4 lappusēm) par kādu Latvijas pilsoni, ar kuru jaunietis lepojas vai kuru uzskata par Latvijas pilsoņa paraugu. Izvēlētā persona var būt valstī, reģionā vai pašvaldībā populārs cilvēks vai arī jaunietim personīgi pazīstams cilvēks, piemēram, ģimenes loceklis. Tā var būt gan agrāk, gan mūsdienās dzīvojoša persona. Esejā jāpamato, kāpēc par savu Latvijas pilsoņa etalonu jaunietis izvēlējies tieši šo personu, kā arī vēlams radošajā darbā iekļaut izvēlētās personas citātu, kas raksturo viņa pilsonisko nostāju un patriotismu.


Esejas tiks vērtētas pa reģioniem. Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes un Rīgas reģionā tiks izvēlētas piecas labākās esejas, kuru autori saņems balvas un tiks izvirzīti otrajai kārtai. Šos skolēnu aicinās arī uz noslēguma pasākumu Rīgā, kur tiks noteikti konkursa uzvarētāji. Žūrija vērtēs esejā aprakstītās personas izvēles pamatojumu, oriģinalitāti, argumentācijas māku, spēju aizraut lasītāju, kā arī valodas bagātību.


Esejas līdz 30.septembrim jāiesūta Naturalizācijas pārvaldes Informācijas centram, Smilšu ielā 1/3, Rīgā, uz e-pastu:  ic@np.gov.lv.
   
Konkurss notiek NP projekta “Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” gaitā, kura mērķis ir stiprināt Latvijas Republikas pilsonības prestižu, veicinot sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par pilsoniskas sabiedrības veidošanās jautājumiem.


NP Rēzeknes reģionālās nodaļas darbinieki mācību gada sākumā jau informēja izglītības iestāžu vadību par eseju konkursu, kā arī skolām dāvināja plakātus, veltītus valsts 90. gadadienai.


Rēzeknes naturalizācijas nodaļai ir izveidojusies daudzveidīga sadarbība ar vairākām skolām. Par tradīciju jau ir kļuvušas Pilsonības dienas skolās, tiek rīkoti arī dažādi konkursi, kuros skolēni var sevi apliecināt gan intelektuāli, gan radoši. Pirms dažiem gadiem lielu popularitāti bija iemantojis NP rīkotais skolēnu projektu konkurss “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību”, bet šogad veiksmīgākais pasākums bija Līderu skola “Es piedalos! Un tu?”, kurā 10.klašu jaunieši tika sagatavoti kā multiplikatori pilsoniskas sabiedrības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jautājumos.


Voldemārs Ivdris,
NP Rēzeknes reģionālās nodaļas
Informācijas centra vecākais referents

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2008.