Sabiedrības veselības aģentūra un Pasaules Veselības organizācija paraksta aktivitāšu plānu, kas paredz sadarbību divu gadu garumā

10.09.2008.

10.septembrī Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) direktors Uldis Līkops un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne paraksta aktivitāšu plānu, kas paredz PVO ekspertu un SVA speciālistu sadarbību prioritāru sabiedrības veselības problēmu risināšanā.


Plāns sagatavots Divgades sadarbības līguma starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju ietvaros.


Minētais aktivitāšu plāns veidots tā, lai realizētu sadarbības līguma noteiktos mērķus trīs prioritārās jomās:
     Veselības veicināšanas politikas un pasākumu pilnveidošana tabakas kontroles, garīgās  veselības, neaizsargāta seksa, vēža profilakses un veselīga uztura jomās;
     Veselības sistēmas attīstības pilnveidošana, kas vērsta uz cilvēkresursu trūkuma novēršanu, sabiedrības veselības pakalpojumu attīstīšanu, veselības finansēšanas sistēmas,  primārās veselības aprūpes un neatliekamo medicīnisko pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanu,  kā arī vardarbības ģimenē novēršanu;
     Infekcijas slimību, tai skaitā HIV/AIDS un tuberkulozes, kontroles pilnveidošana.


Divu gadu laikā paredzēta esošās politikas izvērtēšana, rekomendāciju un vadlīniju izstrāde, sadarbības aktivizēšana ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī apmācības un darba semināri.


Aktivitāšu plāna īstenošanu nodrošinās SVA speciālisti, PVO eksperti un iesaistītie speciālisti no Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras, un Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras.


Atgādinām, ka PVO Eiropas Reģionālais birojs ik pa diviem gadiem ar organizācijas dalībvalstīm noslēdz Divgades sadarbības līgumu, kurā tiek noteiktas prioritātes, kurām birojs piešķir finansējumu. Līdzīgi līgumi ir noslēgti ar 28 Eiropas valstīm.


Informāciju sagatavoja
SVA Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Laura Bundule

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.