Tiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sabiedrības veselības speciālisti, lai izvērtētu, kā Baltijas valstīs tiek īstenots Eiropas Komisijas projekts ENCAP

09.09.2008.

Tiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sabiedrības veselības speciālisti, lai izvērtētu, kā Baltijas valstīs tiek īstenots Eiropas Komisijas projekts ,,Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem un pārejas grupām (ENCAP)’’.


No 3.-5.septembrim Viļņā notika ENCAP projekta darba grupas sanāksme, kurā tika analizēti projekta otrā darbības gada aktivitāšu un finanšu rezultāti, lai efektīvāk plānotu nākamā gada darba plānu.


Šajā gadā ENCAP projekta ietvaros  Latvijā
• notikušas 4 ,,apaļā galda” diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem par iespējamu HIV profilakses punktu atvēršanu pašvaldību teritorijās. Cēsīs un Ventspilī jau  uzsākts darbs pie  šādu punktu izveides;
• realizēts plašs pētījums par HIV un citu infekciju (sifiliss, vīrushepatīti B un C, tuberkuloze), kā arī riska uzvedības modeļu izplatību narkotiku lietotāju un viņu seksa partneru vidū;
• izstrādāts specializēts darba apģērba dizains  HIV profilakses punktu darbiniekiem, lai  veicinātu to atpazīstamību;
• tiek veidota Rokasgrāmatā HIV profilakses punktu darbiniekiem, kurā apkopotas narkomānijas kaitējuma mazināšanas teorētiskās un praktiskās pamatnostādnes.


2009. gadā Rokasgrāmata tiks pabeigta un izdota 5 valodās (latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, angļu). Tā būs pirmais šāda veida informatīvais materiāls visu trīs Baltijas valstu profilakses veicējiem to nacionālajās valodās. Turpināsies darbs pie HIV profilakses tīkla paplašināšanas, tiks izdoti 3 informatīvie izdales materiāli narkotiku lietotājiem un HIV profilakses darbiniekiem, kā arī veiktas citas projekta aktivitātes.


ENCAP projekts tika uzsākts  2006. gadā ar mērķi mazināt HIV/ AIDS un citu infekciju izplatību augsta riska un  tām pietuvinātās grupās (piemēram, intravenozo narkotiku lietotāju tuvinieki, seksa partneri).


Pašlaik HIV profilakses tīklā iesaistījušās 12 Latvijas pašvaldības. Augsta riska grupām nepieciešamo pakalpojumu (HIV tests, informācija, konsultācijas, šļirču maiņa u.c.) sniegšana tām piemērotā formā (tā sauktie „zema sliekšņa” pakalpojumi) ir pasaulē plaši pielietota narkomānijas kaitējuma mazināšanas forma, kas palīdz samazināt HIV un citu ar asinīm pārnesamu infekciju izplatību intravenozo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū, un uzlabo sabiedrības veselību kopumā.


Informāciju sagatavoja:
SVA Sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Auzāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.