PAR MĀJOKĻA PABALSTU PREIĻU NOVADĀ

09.09.2008.

Jaunā apkures sezona, kas daudzās pašvaldībās nāks ar kārtējo komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu, rosinājusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju izstrādāt grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nosakot, ka, līdzās pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, pašvaldībās obligāts būs arī mājokļa pabalsts.


Preiļu novadā mājokļa pabalsts tiek piešķirts jau vairākus gadus, un pieprasījums pēc tā arvien palielinās.


Laika posmā no 17.marta, kad, pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, tika uzsākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai, Preiļu novada domes Sociālajā dienestā saņemti iesniegumi no 450 personām, kas lūdz minēto pabalstu, no kuriem 7% tikuši skatīti Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā, jo pabalsta prasītājs nav atbildis saistošajos noteikumos atrunātajiem kritērijiem. Jāatgādina, ka tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir: – personai, kurai piešķirts trūcīgas personas vai kuras ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; – nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz Ls 140.00 (nav ne bērnu, ne laulātā); – nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kuru pensija ir līdz Ls 140.00 un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā (ir citur dzīvojoši bērni); – diviem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un/vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 120.00 (nav ne bērnu, ne laulātā); – diviem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 120.00 (ir citur dzīvojoši bērni).


Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, mājokļa pabalsta saņēmēju skaits jau šobrīd ir pieaudzis par 135 personām. Minētā pabalsta saņēmēji šobrīd, līdzīgi kā pagājušajā gadā, vairumā ir pensionāri (skat. diagrammu).


Iesniegumi mājokļa pabalsta piešķiršanai tiks pieņemti līdz gada beigām, tomēr šis pabalsts ir vienreizējs, un tās personas, kas minēto pabalstu jau saņēmušas, uz to pretendēt varēs tikai nākošajā gadā.


Šobrīd mājokļa pabalstam jau izlietoti 36415.00 Ls (2007.gadā – 14230.00 Ls).Informāciju sagatavoja:
Preiļu novada domes Sociālā dienesta vadītājas vietniece Anita Gāga (
anita.gaga@preili.lv)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.