Lielās talkas norises vietas un publiskie atkritumu plači talkas laikā Preiļu novadā

13.09.2008.

Preiļu pilsēta:
• Daugavpils ielā pie mājas Nr. 66
• Mehanizatoru ielā pie mājas Nr.1
• Cēsu ielā pie mājas Nr. 13
• Aglonas ielā- pie vecā ūdens torņa
• Liepu ielā- garāžu kooperatīvā
• Kooperatīva un Lāčplēša ielas krustojumā
• Pilsētas parkā- laukums pie zirgu staļļa


Preiļu pagasts:
• Jaunatnes ielā pie mājas Nr. 1a (Līči, Preiļu pag.)
• Badilkā


Aizkalnes pagasts:
• Raiņa ielā pie mājas Nr. 8


Nepieciešamības gadījumā talcinieki var izveidot papildus atkritumu novietnes arī citur, iepriekš par to informējot SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vad. (tel. 253 07086 vai 26438147)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2008.