VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa aicina nodokļu maksātājus uz semināriem

17.09.2008.


JAUNREĢISTRĒTAJIEM  IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA  MAKSĀTĀJIEM
(piemājas saimniecību īpašniekiem, individuālā darba un citas saimnieciskās darbības veicējiem,  individuālajiem komersantiem un ZS īpašniekiem  – iedzīvotāju   ienākuma nodokļa maksātājiem)


2008. GADA  17. SEPTEMBRĪ PLKST.10.00 RAIŅA BUVĀRĪ 22, PREIĻOS VID LRI PREIĻU NODAĻAS TELPĀS


TĒMAS:
1. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma  nodokli” normas (pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana, izdevumu posteņi un dokumentu noformēšana u.c.);
2. Par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2008.gadā;
3. Par ieņēmumu un izdevumu  uzskaiti iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai, izdevumu precizēšana gada beigās;
4. Par ziņu sniegšanas termiņiem un veidlapām VID par izmaksām fiziskām personām (MK 02.05.2000. noteikumi Nr.166);
5. Par fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli u.c. jautājumiem.RAJONA NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM
(zs īpašniekiem, reģistrētām piemājas saimniecībām,  saimnieciskās darbības veicējiem)


2008. GADA 24. SEPTEMBRĪ PLKST.10.00 RAIŅA BUVĀRĪ 22, PREIĻOS VID LRI PREIĻU NODAĻAS TELPĀS


TĒMAS:
1. Darba ņēmēju VSAOI objekts, likmes un aprēķināšanas kārtība;
2.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi nodokļu maksātājiem aprēķinot algu;
3. Algas aprēķināšanas kārtība, nodokļu ieturēšana un atspoguļošana grāmatvedībā;
4. Ziņojumu, ziņu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība un termiņi VID teritoriālajai iestādei;
5. Par sociālo garantiju zaudēšanu saņemot algu ”aploksnē” u.c.            


LAIPNI LŪDZAM!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.