Akcijas „Palīdzi mums rūpēties par Tavu veselību!” rezultāti

01.09.2008.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) no 2008.gada 25.- 29.augustam rīkoja telefonakciju „Palīdzi mums rūpēties par tavu veselību!”, aicinot Latvijas iedzīvotājus zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 un atbildēt uz jautājumu „Kad Jūs pēdējo reizi bijāt uz profilaktisko veselības apskati?”


Akcijas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju informētības līmeni par iespējām veikt bezmaksas profilaktisko apskati, kā arī individuāli informēt iedzīvotājus par iespēju apmeklēt ģimenes ārstu profilaktiskos nolūkos.


Vadoties no sniegtajām atbildēm tika noskaidrots, ka mazāk kā 10% no zvanītājiem šī gada laikā ir bijuši uz bezmaksas profilaktisko apskati. Ir pacienti, kuri uz profilaktiskajām apskatēm nav bijuši vispār, jo nav bijusi tāda nepieciešamība.


No zvanītāju teiktā var secināt, ka iedzīvotāji ir nepietiekami informēti par iespējām apmeklēt profilaktiskās apskates. Tikai 9% respondenti atbildējuši, ka viņu ģimenes ārsts ir sniedzis precīzu informāciju par bezmaksas profilaktiskajām apskatēm. Galvenokārt pacienti informāciju par iespējām apmeklēt profilaktiskās apskates gūst no masu saziņas līdzekļiem.


Telefonakcijas laikā tika saņemti arī daudzi ierosinājumi, kas attiecināti uz profilaktisko apskašu programmu. Pacienti ieteica iekļaut profilaktisko apskašu programmā dažāda veida izmeklējumus un speciālistu konsultācijas.


Aptuveni 60% zvani tika saņemti no Latvijas reģionu iedzīvotājiem, 35% zvanītāju bija no Rīgas, savukārt no Latvijas lielajām pilsētām zvanītāju bija mazāk – 5%. Aktīvākie zvanītāji bija sievietes pēc 56 gadu vecuma, samērā daudz respondentu vecuma kategorijā – no 46 līdz 55 gadiem. Jāatzīmē, ka tika saņemti zvani arī no pacientiem vecuma grupā pēc 80 gadiem.


Kopumā telefonakciju var novērtēt kā izdevušos, jo iedzīvotāju atsaucība bija liela, arī liela daļa iedzīvotāju par akciju izteicās pozitīvi.


Atgādinām, ja pacients gada laikā vēl nav devies pie ģimenes ārsta kādu slimības problēmu dēļ, tad reizi gadā ir iespējams pieteikties pie ģimenes ārsta uz profilaktisko apskati. Jāpiebilst, ka profilaktiskās apskates iespējams veikt bez maksas. Sīkāk ar profilaktisko apskašu programmu varat iepazīties Aģentūras mājas lapā – www.voava.gov.lv.


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks


Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.