VID Informācija budžeta iestādēm un kapitālsabiedrībām ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļām

01.01.2009.

VID Latgales reģionālā iestāde atgādina visām pašvaldībām (pilsētu domēm un pagasta padomēm), kā arī kapitālsabiedrībām ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļām, ka pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas no 2009.gada 1.janvāra tās varēs tikai elektroniskā veidā.


Jāpiebilst, ka Pārejas noteikumu 99.punkts ļauj nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2011.gada 1.janvārim.


Informējam, ka, lai kļūtu par EDS lietotāju, ir jānoslēdz līgums ar VID par EDS pakalpojumu izmantošanu, kā arī jāaizpilda iesniegums, kurā jānorāda visa informācija par EDS lietotājiem. Līguma noslēgšana un EDS izmantošana ir bezmaksas pakalpojums.


Līguma un iesnieguma veidlapas var saņemt VID teritoriālajās iestādēs ierodoties personīgi, kā arī tās var atrast VID mājas lapā: www.vid.gov.lv – uz VID mājas lapu – elektroniskā deklarēšana.
 
Kā arī visiem Latvijas Pasta drošā elektroniskā paraksta lietotājiem, ir iespēja saņemt līguma projektu uz savu e-pastu, piesakot to mutiski, rakstiski vai elektroniski savā VID teritoriālajā iestādē.


Gunta Klodāne
VID LRI LD vecākā referente


 

Pēdējās izmaiņas: 01.01.2009.