LTC veicina inovāciju pārtikas sektorā

03.09.2008.

3. – 6. septembrī ikgadējā Riga Food izstāde jau 13. reizi pulcēs pārtikas ražotājus, piegādātājus, un pakalpojumu sniedzējus. Savukārt, Latvijas Tehnoloģiskais centrs jau 8.reizi šīs izstādes ietvaros rīkos inovāciju veicinošus pasākumus.


Izstādes Riga Food’2008 laikā Latvijas Tehnoloģiskais centrs Eiropas Komisijas un Ekonomikas ministrijas atbalstītā projekta „EEN-Latvija” ietvaros organizēs stendu „Inovācija – pārtikai” un semināru par jaunu produktu attīstības metodiku, bet sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģiskā centra AiF biroju – starptautisku brokerpasākumu.


Stends „Inovācija – pārtikai”
03.-06.09.08


Inovācijas procesi palielina uzņēmumu konkurētspēju. Inovācijas process nav tikai jaunas tehnoloģijas izstrāde vai ieviešana. Inovācijas procesi uzņēmumos ietver sekojošus elementus: pētniecība un attīstība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, jaunu produktu izstrāde, testēšana, prototipēšana, rūpnieciskā ražošana, tehnoloģiju pārnese, mārketings un tirdzniecība, un inovācijas finansēšana.


„Enterprise Europe Network” (EEN tīkls) un tā pārstāvis Latvijā EEN-Latvija piedāvā atbalsta pakalpojumus, lai rosinātu uzņēmumus būt inovatīvākiem: sadarboties ar zinātniekiem jaunu tehnoloģiju izstrādē, veikt inovatīvu tehnoloģiju pārnesi, aizsargāt un komerciāli izmantot intelektuālo īpašumu un izvēlēties optimālo inovācijas finansējuma veidu.


Tāpēc izstādes Riga Food’2008 stendā „ Inovācija – pārtikai” piedalās dalībnieki, kuri sniedz ieguldījumu uzņēmumu inovācijas procesu veicināšanā: zinātniski pētnieciskās iestādes -Latvijas Lauksamniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts SIGRA, Latvijas Valsts Augļkopības institūts, Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (Pārtikas centrs) un Latvijas Zinātnes padome; izglītības iestādes, kas gatavo pārtikas speciālistus – Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Restorānu servisa skola; Latvijas Republikas Patentu valde kā vadošā intelektuālā īpašuma aizsardzības iestāde Latvijā; Hipotēku un zemes banka kā atbalstītājs inovācijas finansējumam, tehnoloģiju pārneses centri (LLU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs un Latvijas Universitātes Inovāciju centrs) un stenda organizators – Latvijas Tehnoloģiskais centrs.


Stenda „Inovācija – pārtikai” mērķis ir veicināt inovāciju Latvijas pārtikas nozarē, rosinot dialogu starp inovācijas procesu dalībniekiem – zinātniekiem, ražotājiem, finansētājiem, intelektuālā īpašuma aizsargātājiem un tehnoloģiju pārneses veicējiem. Stendā varēs iepazīties ar Latvijas pārtikas zinātnieku jaunāko pielietojamo pētījumu rezultātiem, kā arī ar iespēju uzņēmumiem piedalīties starptautisko pārtikas pētniecības projektos, iepazīties ar profesionālajām un akadēmiskajām studiju programmām, kas gatavo darba tirgū pieprasītus pārtikas speciālistus, noskaidrot intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi pārtikas sektorā, uzzināt par starptautiskas tehnoloģiju pārneses iespējām.


Izstādes apmeklētāji stendā varēs ne tikai iegūt informāciju par minētajām aktivitātēm, bet arī  tikties ar pašiem zinātniekiem un ekspertiem.  Jaunums inovācijas stenda organizācijā būs „animācijas stūrītis”, kurā notiks nepārtrauktas stenda dalībnieku prezentācijas, filmas, videoklipi un individuālas konsultācijas. Animācijas stūrītī pēc noteikta grafika uzstāsies un sniegs individuālas konsultācijas pārtikas un inovācijas jomā pazīstami eksperti. Animācijas stenda grafiks izstādes laikā būs pieejams stendā „Inovācija – pārtikai” kā arī izstādes prezentāciju elektroniskajos displejos. Animācijas stendā interesenti varēs tikties ar: SIGRA direktoru profesoru Aleksandru Jemeļjanovu, Patentu valdes direktora vietnieku Gunti Ramānu, Hipotēku un zemes bankas Inovācijas segmenta nodaļas vadītāju Dinu Kauperi, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāni profesori Ingu Ciproviču, LU Ķīmijas fakultātes starpaugstskolu maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” direktori profesori Idu Jākobsoni, Izglītības un Zinātnes ministrijas Zinātnes un inovāciju departamenta vecāko referenti Baibu Beinaroviču, Zemkopības Ministrijas Pārtikas departamenta direktori Arlitu Sedmali, Zinātnes padomes NKP nodaļas vadītāju Daci Tirzīti, LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Ilgu Kikjauku, PVD Pārtikas centra direktora vietnieci Daci Šantari, Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūta pētnieci Ievu Mežaku. Izstādes pēdējā dienā Animācijas stūrītī uzstāsies Maximas reklāmas seja Centis Ūbele, LLU zinātnieki un studenti, uzņēmums Pure Food ar ”Saldo” konkursu un iluzionists Leonīds Fedotovs ar pārtikas trikiem.
 
Brokerpasākums
04.09.08 pl. 11 – 15


Brokerpasākums ir slēgts starptautisks pasākums, kurā piedalās tikai reģistrēti dalībnieki, kas iesnieguši tehnoloģiju profilus un izteikuši vēlmi atrast sadarbības partnerus. Brokerpasākuma dalībnieki, kuri iesniedz tehnoloģiju profilus, ir EEN- Latvija sadarbības partneri Latvijā vai ārvalstīs. Pirms brokerpasākuma Latvijas Tehnoloģiskā centra konsultanti veikuši atbilstošo partneru meklēšanu. Brokerpasākuma laikā pēc iepriekšējas sagatavošanās un vienošanās tiekas Latvijas un ārvalstu uzņēmumi un zinātnieki, lai diskutētu par iespējamo sadarbību: tehnoloģiju pārnesi, kopīgu pētniecību, kopuzņēmumiem vai komerciāliem līgumiem.


Riga Food’2008 izstādes brokerpasākumā piedalīsies, piemēram, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pētnieks Aleksejs Daņiļevičs ar pētījuma „Inulīnu saturošu ekstraktu un sīrupu ieguves tehnoloģija no topinambūra” rezultātu, kas pielietojams funkcionālo dzērienu ražošanā un sulu bagātināšanā, kā arī Pavels Semjonovs ar pētījuma „Pienskābes baktēriju celmu identifikācijas tehnoloģija”, kas izmantojama funkcionālo pārtikas produktu, pārtikas piedevu un fermentēto pārtikas produktu ražošanā. Brokerpasākuma laikā zinātnieki tiksies ar ieinteresētiem uzņēmumiem gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Ar jau tirgū esošu produktu – digitālo ūdens atkaļķotāju, brokerpasākumā piedalīsies Egils Griķis no uzņēmuma Vidtech, lai piedāvātu to pārtikas ražotājiem un individuāliem lietotājiem kvalitatīva ūdens iegūšanai.


Lietuvas zinātnieki brokerpasākumā startē ar piedāvājumu „Omega-3 taukskābju saturošu produktu (sūkalas, majonēze, gaļas produkti, alus) ražošanas tehnoloģija”, kas piemērojama jaunu produktu attīstībā.


Polijas zinātnieki piedāvā tehnoloģijas beztauku augļu čipsu ražošanai, salātu realizācijas laika palielināšanai un jaunu produktu – funkcionālas piedevas gaļas produktu ražošanā. Kopumā brokerpasākumam iesniegti ap 30 profilu un plānojam, ka pasākuma laikā notiks ap 50-60 tikšanos.
Jāpiezīmē, ka piedalīšanās brokerpasākumā uzņēmumiem un zinātniekiem ir bez maksas. Turklāt, EEN-Latvija konsultanti starptautisku tikšanos gadījumā sniedz tulkošanas un tikšanās sarunu vadīšanas pakalpojumus.


Seminārs „Jaunu produktu attīstības metodes”
05.09.2008 pl. 11 – 15


Realizējot Eiropas projektu SMEInnov8Gate, Latvijas Tehnoloģiskais centrs nonāca pie atziņas, ka viens no pārtikas uzņēmumu konkurētspējas priekšnosacījumiem, ir pārdomāta un labi izstrādāta jaunu produktu attīstības metodika. Projekta gaitā par jaunu produktu attīstības metodiku tika aptaujāti 50 Latvijas uzņēmumi, 14 no tiem – pārtikas nozarē. Projekta gaitā izstrādāta arī metode jaunu produktu komerciālās intelektuālās vērtības novērtējumam. Projektu atbalstīja vairāki Latvijas pārtikas uzņēmumi: Pure Food, Lāči, Iecavieks, Ilgezeem, Anatols, Simeks, VSL Pārtikas grupa, Zaubes kooperatīvs, Valmieras piens. Par projekta rezultātiem seminārā ziņos Gundega Lapiņa, SMEInnov8Gate projekta vadītāja Latvijā, bet veiksmīgu jaunu produktu attīstības metodiku demonstrēs Pēteris Žimants no uzņēmuma Pure Food.


Seminārā piedalīsies LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultāte dekāne Inga Ciproviča, kā arī vairākas LLU jaunās zinātnieces ar jaunu produktu izstrādēm. LLU ZC SIGRA direktors profesors A.Jemeļjanovs semināra dalībniekiem stāstīs par zinātnes centrā izstrādāto inovatīvo produktu – broileru baložu gaļu. Starp citu, paši baloži būs apskatāmi stendā „Inovācija – pārtikai”.


Seminārā par jaunu produktu attīstību runās „Pure Food” mārketinga direktors Pēteris Žimants un „Lāči” direktors Normunds Skauģis. Seminārā piedalīsies arī Patentu valdes direktora vietnieks Guntis Ramāns ar ziņojumu „Intelektuālais īpašums jaunu produktu izstrādes procesā”, Hipotēku un Zemes bankas Inovācijas segmenta vadītāja Dina Kaupere stāstīs par bankas piedāvājumu uzņēmumiem jaunu produktu attīstībai, bet LIAA Klientu nodaļas vadītāja Ilga Kikjauka – par LIAA programmām jaunu produktu attīstībai.


Semināra nobeigumā paredzētas individuālas sarunas pie kafijas tases ar lektoriem. Semināra dalībnieki saņems semināra prezentācijas materiālus, kas būs labs palīgs jaunu produktu attīstības metodikas pilnveidošanā gan uzņēmumos, gan pētnieciskajās iestādēs. Seminārā var piedalīties jebkurš interesents. Seminārs ir bezmaksas. Semināra programma būs pieejama stendā „Inovācija – pārtikai”, elektroniskajos izstādes reklāmas displejos, kā arī EEN-Latvija mājas lapā http://irc.innovation.lv


Aicinām piedalīties RIGA Food’ 2008 inovācijas pasākumos!!!Seminārs “Jaunu produktu attīstības metodes” (PDF)


Animācijas stenda programma 04.-06.09.2008 (PDF)


Kontaktinformācija:
Gundega Lapiņa
Latvijas Tehnoloģiskais centrs
Aizkraukles 21-326
Tālr. 6 754 0703
e-pasts:
gundegal@edi.lv

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.