SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES, JAUNO MĀCĪBU GADU SAGAIDOT

28.08.2008.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Preiļu novada domes Sociālais dienests iespēju robežās cenšas palīdzēt trūcīgo ģimeņu bērniem, kuru sagatavošana mācību gaitām bieži vien vecākiem saistās ar ievērojamiem tēriņiem.
 
Kopš 5.augusta, kad tika uzsākta iesniegumu pieņemšana pabalsta mācību līdzekļu piešķiršanai, Sociālajā dienestā griezušies 37 trūcīgo ģimeņu bērnu vecāki un 4 aizbildnībā nodoto bērnu aizbildņi, jo no šī gada minētais pabalsts tiek piešķirts arī aizbildnībā nodotiem bērniem. Lai arī pēc Bāriņtiesas sagatavotās informācijas uz minēto pabalstu varētu pieteikties aptuveni 40 aizbildnībā nodoto bērnu aizbildņi, šī brīža aktivitāte no viņu puses ir zema, kas varētu būt saistīts ar to, ka daudzi aizbildņi ir citu pašvaldību iedzīvotāji. Tāpēc aicinu visus aizbildņus, kuru aizbildnībā nodoti bērni, kas nākuši no Preiļu novada administratīvās teritorijas un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa, līdz 30.septembrim griezties Sociālajā dienestā, lai būtu iespēja saņemt vienreizējo pabalstu mācību līdzekļu iegādei 25 latu apmērā katram bērnam. Tās personas, kuras iesniegumu par pabalstu mācību līdzekļu iegādei būs iesniegušas līdz 28.augustam, pabalstu varēs saņemt 5., 8. vai 9.septembrī kasē, Sociālā dienesta telpās, Aglonas ielā 1a.
 
Neskatoties uz to, ka izglītības iestādēs kopgalda ēdināšanas maksa tiek paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu pārtikas produktiem, joprojām Sociālajā dienestā trūcīgās ģimenes var griezties, lai pieteiktu bērnus brīvpusdienām, ja tie apmeklē kādu no novada izglītības iestādēm (Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Aizkalnes pamatskola), kā arī saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē. Pagājušajā mācību gadā brīvpusdienas saņēmis 101 bērns, un izlietotie līdzekļi pārsniedz 5 tūkstošus latu.
 
Lai radošs, panākumiem un jauniem sasniegumiem bagāts jaunais mācību gads ikvienam skolēnam un pedagogam!


Anita Gāga,
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 28.08.2008.