Uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem – 25. augustā seminārs `Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi`

25.08.2008.

2008. gada 25. augustā plkst.11:00
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra konferenču zālē 2.stāvā, Domes iela 3, Līvāni


Seminārs paredzēts uzņēmumiem, kuri ir reģistrējušies un darbojas īpaši atbalstāmās teritorijās.


Seminārā izskatāmie jautājumi:
1. Kādos gadījumos var saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus?
2. Prasības pieteikuma izstrādei. 
3. Kā aprēķināt atlaides apmēru (ar praktiskiem piemēriem)?


Semināra mērķauditorija: uzņēmumu vadītāji un grāmatveži
Lektore: Irīna Kulitāne (SIA „Konso”)


Sīkāka informācija pa tālruni: 65307801.
Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 21.08.2008 pa tālruni: 65307804, faksu: 65307816, vai uz e-pastu:
zinaida@livani.lv 

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2008.