Administratīvi teritoriālā reforma – SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

01.09.2008.

 


Preiļu novada un Pelēču un Saunas pašvaldību apvienošanās projekts – pirmā redakcija (PDF)


 


Par Preiļu novada apvienošanās projekta ziņojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu


Saskaņā ar „Administratīvi teritoriālās reformas likuma” 6. pantu, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tiek veikta Apvienošanās projektu sagatavošana, kam seko šo projektu realizēšana, tādā veidā nodrošinot administratīvi teritoriālās reformas mērķa sasniegšanu.


Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir:
• izveidot optimālu apvienotās pašvaldības – novada – organizatorisko struktūru, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju;
• nodrošināt ilgtspējīgu investīciju plānošanu izveidotajā novadā;
• nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu.


Apvienošanās projekta sagatavošanas uzdevumi saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8. panta 2. punktu ir:
• sagatavot novada attīstības stratēģiju;
• sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;
• organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisko apspriešanu.


Ir izstrādāta un tiek nodota publiskai apspriešanai Preiļu novada apvienošanās projekta ziņojuma 1.redakcija.


Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2008. gada 1. septembra līdz 2008. gada 30. septembrim.


Pasākumi:
1. Publikācijas par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu laikrakstos „Preiļu Novada Vēstis”, „Novadnieks”, Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.
2. Iedzīvotāju sapulces:
• 2008. gada 24. septembrī plkst. 16:00 Preiļu novada Kultūras centrā (2. stāva mazā zāle),
• 2008. gada 25. septembrī plkst. 9:00 Saunas pagasta padomes ēkā,
• 2008. gada 26. septembrī plkst. 11:00 Pelēču kultūras namā.
3. Pirmās redakcijas ievietošana Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv  
4. Sabiedriskās apspriešanas laikā priekšlikumu un iebildumu iesniegšana Preiļu novada domē (Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV-5301), vai elektroniski sanita.melko@preili.lv, zigmars.erts@preili.lv.
5. Priekšlikumu, iebildumu apkopošanas un izvērtēšanas rezultātu ievietošana Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv un publicēšana laikrakstā „Preiļu novada vēstis”.


Zigmārs Erts,
Attīstības daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2008.