Iespējas novērst Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa atšķirības, salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem

18.08.2008.

Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) izvērtē iespējas novērst Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa atšķirības, salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem.  


Laika periodā no 2003.-2008.gadam starptautiska zinātnieku grupa veica pētījumu (Monitoring Health Evolution), kurā izvērtēja ES valstu pieejamos datus par iedzīvotāju saslimstību, mirstību, kā arī alkohola, tabakas un citu kaitīgo vielu ietekmi uz cilvēku veselību.  Pētījuma galvenais mērķis bija izanalizēt jauno ES valstu iedzīvotāju veselības stāvokli un mūža ilguma atšķirības, salīdzinājumā ar vecajām ES valstīm.  


Pētījums ir noslēgts, un katrai no pētījumā iekļautajām valstīm uzrakstīts gala ziņojums.


Lai iepazīstinātu Latvijas sabiedrību ar informāciju, kurā parādīts Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa salīdzinājums ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Sabiedrības veselības aģentūra  aicina mediju pārstāvjus uz Preses konferenci, kas  notiks š.g. 21. augustā plkst. 14.00 Sabiedrības veselības aģentūrā,  Klijānu ielā 7, 3.stāva zālē(ieeja ēkā no Mazās Klijānu ielas).


Preses konferences laikā SVA Sabiedrības veselības datu analīzes daļas vecākā speciāliste un projekta Monitoring Health Evolution koordinatore Latvijā Iveta Pudule iepazīstinās interesentus ar Latvijas iedzīvotāju veselību raksturojošu informāciju, kas apkopota pētījumā , bet SVA direktora vietnieks zinātnes un pētniecības jautājumos Māris Taube klātesošos informēs par SVA paveikto Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa  uzlabošanā.


Projekts Monitoring Health Evolution  ir  finansēts no Eiropas Savienības un Polijas Republikas Zinātnes un augstākās izglītības ministrijas līdzekļiem. Latvijas ziņojums tapis sadarbībā ar V/a „Sabiedrības veselības aģentūra”. Pētījums apkopots projekta Monitoring Health Evolution  mājas lapā http://www.hem.waw.pl/


Informāciju sagatavoja
SVA Sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste
Baiba Auzāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.