Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

18.08.2008.

Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Ar 2008. gada 7. augustu ir stājušās spēkā izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka daudz lielākus sodus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu:

1. Par apstāšanos:
1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu, –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

2. Par apstāšanos:
1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;
4) uz gājēju pārejām vai tuvāk par pieciem metriem no tām;
5) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;
6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;
7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
8) 326.ceļa zīmes darbības zonā;
9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;
10) tuneļos –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

3. Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm –
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

4. Par stāvēšanu:
1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu;
7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās – tuvāk par 50 metriem no tās –
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

5. Par stāvēšanu:
1) otrajā rindā;
2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;
3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;
4) vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;
5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;
7) uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām;
8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;
9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;
10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
11) 326.ceļa zīmes darbības zonā;
12) 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi;
13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu;
14) tuneļos –
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

6. Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm –
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

7. Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.-832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 833. un 842.papildzīmes prasību pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes darbības zonā –
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

8. Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

9. Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 837.papildzīmi vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes, — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2008.