Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Profesionālās iekārtas – veļas mašīnas iegāde p.p.i.`Pasaciņa` veļas mazgātavai”

14.08.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/38 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Profesionālās iekārtas – veļas mašīnas iegāde p.p.i.`Pasaciņa` veļas mazgātavai”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Celmeņi ASK”
Reģ.nr.41503016076


Brīvības iela 12, Preiļi,
LV-5301
Tālr.29482981
e-pasts:
celmeni@axel.lv


Ls 6 542,37


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 14. augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 14. augusts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2008.