Esi informēts par savām tiesībām un iespējām saņemt valsts garantēto veselības aprūpi

11.08.2008.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka jau kopš 2002. gada darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234. Zvanot pa šo tālruni iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt:


– kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
– kārtību, kādā var saņemt valsts garantētos ārstnieciskos pakalpojumus;
– informāciju par pacineta iemaksām un no pacinetu iemaksām atbrīvotajām kategroijām;
– informāciju par reģistrēšanos pie ģimenes ārsta;
– kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.
 
Jāpiemin, ka 2008. gada 7 mēnešos informatīvais telefons ir saņēmis 18 346 zvanus. Aģentūra vidēji dienā saņem 255 zvanus. Iedzīvotāji interesējas par dažādiem jautājumiem, piemēram:


– kas ir mans ģimenes ārsts?
(nosaucot savu personas kodu, katrs iedzīvotājs var uzzināt kas ir viņa ģimenes ārsts),
– kā es varu piereģistrēties pie ģimenes ārsta?
(gan Aģentūras mājas lapā, gan zvanot pa šo tālruni var uzzināt ģimenes ārstu pie kā var reģistrēties, klientu apkalpošanas speciālistes arī pēc iedzīvotāja dzīvesvietas norādīs tuvāko ģimenes ārstu),
– cik man jāmaksā pacienta iemaksa? Vai ārsts man nav paprasījis par daudz?
(saņemot ārstēšanu kādā no ārstniecības iestādēm pacientiem ir iespēja pārliecināties vai samaksātā naudas summa atbilst valsts noteiktai pacienta iemaksai ),
– vai man pienākas kompensējamās zāles?
(nosaucot konkrētu zāļu nosaukumu pacientiem ir iespējā pārliecināties vai medikamenti ir Kompensējamo zāļu sarakstā, vai attiecīgās zāles tiek kompensētas pie konkrētas diagnozes),
– kā var saņemt atbrīvojumu no pacienta iemaksām?
(ja iedzīvotājs jau ir veicis pacienta iemaksu maksājumus, kas sasniedz Ls 150 kalendārā gada laikā, ir iespēja saņemt atbrīvojumu no turpmākas pacientu iemaksu maksāšanas līdz gada beigām),
– kā pieteikties un kā var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)?
(sīkāk tiks paskaidrots kā var pieteikties EVAK saņemšanai un cik ilgā laikā to ir iespējams saņemt).


Vēlamies arī uzsvērt, ja iedzīvotājiem rodas šaubas par ārstniecības iestādes vai ārsta darba kvalitāti (piemēram, maksājot pacienta iemaksu netiek izsniegts čeks, ģimenes ārsts nevēlas dot nosūtījumu pie speciālista u.c.), iedzīvotāji, zvanot uz šo telefonu, var iesnegt sūdzību. Katrs attiecīgais gadījums pēc iesniegtās sūdzības tiks reģistrēts un nodots Aģentūras kontroles un uzraudzības departamentam izskatīšanai un kontroļu veikšanai.Sūdzības var iesniegt arī rakstiskā veidā Aģentūras teritoriālajās nodaļās:


Rīgas nodaļa
Tālr.67201282, fakss 7043701,
E-pasts: riga@voava.gov.lv
Adrese: Cēsu iela 31, Rīga, LV-1012


Kurzemes nodaļa
Tālr. 63323471, fakss 3323696,
E-Pasts: kurzeme@voava.gov.lv
Adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, LV- 3301


Latgales nodaļa
Tālr. 65422236, fakss 5422236,
E-pasts: latgale@voava.gov.lv,
Adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5407


Vidzemes nodaļa
Tālr. 64707012, fakss 4707013,
E-pasts: vidzeme@voava.gov.lv
Adrese: Pils iela 6, Smiltene, LV- 4729


Zemgales nodaļa
Tālr. 63028873, fakss 3007087,
E-pasts: zemgale@voava.gov.lv
Adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV- 3001


ZVANIET! – darbdienās
            no plkst. 8:30 līdz 17:00
            (piektdienās līdz 16:00).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.