Preiļos uzsākta pirmās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija

21.07.2008.

Preiļos ir uzsākti pirmās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavpils ielā 70 renovācijas darbi.


Šobrīd Preiļos jau ir veikti 15 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditi tai skaitā arī Daugavpils ielā 70. Tomēr šī šobrīd ir vienīgā māja, kuras vairākums dzīvokļu īpašnieku pieņēma lēmumu siltināt gala sienas un nomainīt visās mājas kāpņu telpās logus. Energoaudita atskaitē šie pasākumi ir norādīti kā ļoti svarīgi un primāri siltumenerģijas ekonomijas pasākumos. Šis dzīvokļu īpašnieku lēmums bija ļoti pārdomāts un tālredzīgs, jo perspektīvā šī māja par siltumu noteikti maksās mazāk, jo siltumenerģijas patēriņš būs mazāks, bet apsaimniekošanas maksa nedaudz pieaugs, jo no tās tiks sektas renovācijas darbu kredīta izmaksas. Māja kļūs ne tikai energoefektīvāka, bet arī vizuāli pievilcīgāka, tādējādi paaugstināsies arī mājas un attiecīgi dzīvokļu tirgus vērtība.


Renovācijas tāme izstrādāta un apstiprināta saskaņojot ar mājas iedzīvotājiem. Kopējās renovācijas izmaksas būs aptuveni 15 000Ls un atmaksājami 10 gadu ilgā periodā. Renovācijas darbus plānots pabeigt aptuveni 2 mēnešu laikā.


Mājas dzīvokļu īpašnieki ir jāuzteic par savu tālredzīgo un saprātīgo lēmumu par mājas renovācijas darbu uzsākšanu, jo tādējādi viņi ne tikai ietaupīs uz siltumenerģijas patēriņu, kas, protams, laika gaitā nosegs ieguldītos līdzekļus renovācijā, bet arī krietni palielinās sava īpašuma tirgus vērtību.


Renovācijas nepieciešamības iniciators un aktīvs dzīvokļu īpašnieku konsultants bija SIA „Preiļu saimnieks”.


Tie, kas šobrīd ir uzsākuši renovāciju viennozīmīgi ir ieguvēji, jo renovācijas izmaksas arvien pieaug, kas sadārdzina visa veida izmaksas. Cerams, šis pirmais un pozitīvais daudzdzīvokļu mājas renovācijas piemērs liks sasparoties arī citu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2008.