Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana”

08.08.2008.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 37 M3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „Lāsa – 100” Reģ.nr. LV 40103149247


Daugavpils iela 51, Rīga, LV – 1003 Tālr. 67507777, fakss: 67205132 e-pasts: lasa@apollo.lv


Ls 1 545,89


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 08.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 08.augusts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2008.