Aglonas bazilikas kora skola aicina izveidot skolas filiāli Preiļos

07.08.2008.

Jau sešpadsmito gadu pie Aglonas bazilikas (AB) darbojas Kora skola. Latgalē, Latvijā, arī ārzemēs labi zināms Aglonas bazilikas Kora skolas koris. Koris dzied dievkalpojumos Aglonas bazilikā, daudz koncertē, ir triju Starptautisko koru konkursu laureāts. 2005. gadā tas tika izvirzīts IX Skolu jaunatnes Dziesmu svētku koru skates finālu A grupā un ieguva Zelta diplomu. Mazie ērģelnieki dzied un spēlē dievkalpojumos bazilikā. Skolas dziedātāji ir daudzu Latvijas Jauno vokālistu konkursu uzvarētāji. Valstī lielu atsaucību ieguvis AB kora skolas organizētais Jauno vokālistu konkurss «Dziedu Dievmātei». Šajā mācību gadā bazilikas Baltajā zālē notika skolas organizētais Latgales mūzikas skolu pirmais Vispārējais klavieru festivāls.


2007. gada janvārī skola tika akreditēta uz 6 gadiem. Priecājamies par skolas absolventiem, kuri muzikālo izglītību turpina Latvijas mūzikas vidusskolās un Mūzikas akadēmijā.


Bieži Preiļu iedzīvotāji ir interesējušies par iespējām mācīties AB Kora skolā, bet attāluma dēļ tas, diemžēl, nav iespējams. Tagad ir radusies doma ar 2008./2009. mācību gadu atvērt AB Kora skolas filiāli Preiļos.


AB Kora skolā audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu «Vokālā mūzika – Kora klase», kurā ir ietverti obligātie mācību priekšmeti – dziedāšana, vokālais ansamblis (1. – 2. kl.), koris (3. – 8. kl.), solfedžo, mūzikas literatūra, klavierspēle. Skolā obligātais mācību priekšmets ir Ticības mācība. Papildus audzēkņi var apgūt ērģeļspēli (sākot ar 5. klasi) un kokles spēli.


Mācību ilgums – 8 gadi (atsevišķos gadījumos, nokārtojot visus pārbaudījumus, skolu var pabeigt ātrāk). Skolā uzņem audzēkņus no 7 gadu vecuma. Pabeidzot Kora skolu, absolventi var turpināt mācības mūzikas vidusskolā.
Par neskaidriem jautājumiem var zvanīt uz telefonu 26596244.


Vai filiāle Preiļos būs, tas ir atkarīgs no jums, Preiļu pilsētas un apkārtnes iedzīvotāji.


Aicinām pieteikties Preiļu Romas Katoļu baznīcā.

Pēdējās izmaiņas: 07.08.2008.